مروری بر مبانی حسابداری و نظام گزارشگری مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (با تأکید بر دانشگاه‌های علوم پزشکی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانش‌آموخته دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

10.22034/iaas.2020.119837

چکیده

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور نقش مهمی در پیشرفت و اعتلای فرهنگ و سرنوشت یک کشور به عهده دارند. آن‌ها از منابع جامعه استفاده می‌کنند و به جامعه نیز خدمت ارائه می‌نمایند. تداوم چنین رابطه‌ای و نیز رضایت هر دو طرف نیازمند آن است که ارتباط و پاسخگویی این مؤسسات در مقابل جامعه شفاف و به‌موقع باشد. بدین منظور گزارش دهی کامل، درست و شفاف دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ضروری است. بر این اساس، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای دستیابی به این هدف باید به دنبال معیارهای کامل و استانداردهای جامعی باشند تا بر مبنای آن‌ها گزارش دهی جامع و شفافی ارائه کنند. با این اوصاف دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای رسیدن به موفقیت بیشتر و پاسخگویی بهتر و شفاف‌تر ملزم به رعایت استانداردهایی هستند که علاوه بر کامل بودن و جامعیت، از مبانی نظری قوی نیز برخوردار باشند تا در موارد پیش‌بینی نشده نیز بتوانند جوابگو باشند. در این بررسی سعی شده تا مروری جامع بر تاریخچه، قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط، مبانی مورد استفاده در حسابداری و گزارشگری مالی دانشگاه‌ها، به‌ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی موردبحث و بررسی قرار گیرد. این مطالعه نشان می‌دهد که با مرور زمان نظام گزارشگری مالی دانشگاه‌ها ارتقا داشته و دانشگاه‌ها برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی در جهت ارائه اطلاعات مربوط در جهت تصمیم‌گیری بهینه مدیران و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی ایشان در قبال عموم، همواره به دنبال کاربرد سیستم‌های نوین حسابداری و گزارشگری مالی بوده و در این زمینه اقدامات و تلاش‌هایی در جهت تغییر رویکرد گزارشگری به سیستم تعهدی و ارتقای کیفیت گزارشگری مالی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها