گروه‌های تجاری: واقعیت اقتصادی ناشناخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22034/iaas.2013.105430

چکیده

گروه تجاری، مجموعه­ای به هم پیوسته از شرکت­ها است که در بازارهای مختلف تحت کنترل مشترک مالی یا اداری به کارهای تجاری مشغول هستند و اعضای آن بواسطه روابط بین شخصی، قومی و یا پیش زمینه های تجاری به هم می پیوندند. هدف اصلی از این پژوهش بررسی و آشنایی بیشتر با گروه­های تجاری است. واقعیت­های اقتصادی که هنوز هم تا حدی ناشناخته باقی مانده­اند. اطلاعات این پژوهش از روی منابع مختلف کتابخانه­ای و مجلات معتبر بین­المللی حسابداری گردآوری شده است. در این پژوهش خصوصیات مهم و تئوری­های موجود در خصوص گروه­های تجاری مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین با توجه به تحقیقات پیشین در زمینه گروه­های تجاری، برخی از توانایی­های گروه­های تجاری تشریح شده است. شواهد و تحقیقات پیشین حاکی از این است که گروه­های تجاری با استفاده از خصوصیات و ویژگی­های منحصر به فردشان می­توانند در جهت کسب منافع بیشتر برآیند.

کلیدواژه‌ها