بررسی پتانسیل‌های حسابداری مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان

10.22034/iaas.2013.105428

چکیده

    امروزه بنگاه­های اقتصادی سعی می­کنند که از طریق تامین الویت­های مهم برای مشتریان، سودآوری خود را افزایش دهند. این نکته کلیدی­ترین رمز موفقیت آنها و بر پایه­ی استراتژی حفظ ­مشتری است. تمرکز بر نیازهای مشتری فلسفه وجودی بازاریابی است. امروزه بسیاری از شرکت­های تولیدی مفاهیم جدید بازاریابی را پذیرفته و طبق آن عمل می­کنند. آنها دریافتند که تمرکز بر نیازهای مشتریان به معنای توجه به کیفیت محصولات تولیدی و ارایه خدمت به مشتریان است. بنابراین هر سازمانی تلاش می­کند تا مشتری­گرا باشد. با بررسی مطالعاتی که تاکنون در زمینه بازاریابی و حسابداری انجام شده است، می­توان گفت که وجه مشترکی در تحقیقات حسابداری و بازاریابی در ارتباط با حسابداری مشتری وجود ندارد. حسابداری­مشتری بر معیارهای مالی مربوط به مشتریان تمرکز دارد. این تحقیق تلفیقی از مطالعاتی است که در زمینه تحقیقات حسابداری و بازاریابی، به منظور بررسی پتانسیل­های حسابداری مشتری انجام شده است. این تحقیق نشان می­دهد که پتانسیل­های قابل توجهی با تکیه بر حفظ مشتری در راستای ارتقای شاخص­های عملکرد واحدهای تجاری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها