مروری جامع بر مدیریت سود (بخش دوم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

10.22034/iaas.2013.105426

چکیده

     هدف صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی قابل‌ اتکا درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود. بنابراین می‌توان گفت در صورت دستکاری صورت‌های مالی، به هدف و فلسفه وجودی صورت‌های مالی خدشه وارد می‌شود. به علاوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی‌های مالی از طرف دیگر، بر اهمیت موضوع مدیریت سود افزوده‌اند. برای جلوگیری و کنترل مدیریت سود، باید روش‌های محدودکننده آن را شناخت. به منظور اثربخشی هرچه بیشتر این روش‌ها نیز لازم است شناختی عمیق از الگوها و تکنیک‌های اعمال مدیریت سود کسب نمود. لذا شاهد انجام تحقیقات زیادی در حوزه الگوها، ابزارها و روش‌های محدودکننده مدیریت سود هستیم. در این مقاله تلاش گردیده است تا مروری جامع بر این موضوع با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی انجام گرفته، ارائه گردد. بدین منظور به بررسی الگوها، ابزارها و روش‌های محدودکننده مدیریت سود پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها