کیفیت اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه‌ای شرکت‌ها: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه علوم تحقیقات

10.22034/iaas.2013.105408

چکیده

این تحقیق چگونگی رابطه بین کیفیت حسابداری با کارایی مخارج سرمایه­ای شرکت­ها را بررسی می­کند. فرضیه نخست تحقیق بیان می­کند که کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری، از طریق کاهش مسائل نمایندگی، کارایی مخارج سرمایه­ای شرکت­ها را افزایش می­دهد. فرضیه دوم تحقیق بیان می­کند که این تاثیر در شرکت­هایی که بیشتر از طریق حقوق صاحبان سهام (انتشار سهام در بازار سرمایه) تامین مالی نموده­اند، بیشتر است. نتایج حاصل از آزمون­های مختلف فرضیات تحقیق را تایید می­کند.

کلیدواژه‌ها