مدیریت سود، انگیزه‌ها و راه‌کارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران، ایران

10.22034/iaas.2012.105370

چکیده

با توجه به این که صورت­های مالی اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه­های برون سازمانی فراهم می‌کند، اتکای شدید بر اعداد حسابداری و به ویژه سود، انگیزه­های قدرتمندی را برای مدیران ایجاد می کند تا سود را به نفع خودشان دستکاری کنند. مدیریت سود[i]، الزامأ عملکرد واقعی شرکت را منعکس نمی­کند و ممکن است منجر به ارائه اطلاعات نادرستی در مورد شرکت شود و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرمایه­گذاران در مورد عملکرد شرکت شود. بنابراین، برای یک سازمان، وجود یک مکانیسم حاکمیت شرکتی[ii] اثربخش برای حفاظت از حقوق سرمایه­گذاران در دستیابی به اطلاعات درست و منصفانه در مورد شرکت حیاتی است. در این مقاله، پس از تعریف مدیریت سود، انواع آن و انگیزه­های مدیریت سود[iii]، راهکارهای مقابله با مدیریت سود، یعنی حاکمیت شرکتی و مکانیسم­های آن تشریح می­شود.

کلیدواژه‌ها