کلیدواژه‌ها = بازده حقوق صاحبان سهام
رابطه ساختار سرمایه و مالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 75-92

محسن حمیدیان؛ سیده مهسا حسینی ولشکلائی؛ علیرضا عباسی


تبیین قدرت توضیحی معیارهای حسابداری در پیش‎بینی تعریف جدیدی از بازده سهام

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 4-15

علی اکبر عرب مازار؛ محمود صمدی لرگانی؛ میثم کاویانی؛ نوید صمدی لرگانی؛ محسن ایمنی