نمایه نویسندگان

آ

 • آبیار، مجید رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری، تاخیر گزارش حسابرسی و اظهار نظر حسابرسی [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 81-96]
 • آقابیگی نصراله آبادی، مصطفی چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 95-114]

ا

 • احمدپور، جعفر حساب‌های دریافتنی: شبیه‌سازی روند حسابرسی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 79-96]
 • اسماعیلی‌کیا، غریبه دارایی‌های سرمایه‌ای دولتی: رویکرد جامع عملی برای شناخت و گزارشگری دارایی‌ها [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 87-104]

ب

 • بابائی، فاطمه مطالعه تطبیقی زکات واحد تجاری و قوانین و استانداردهای آن در کشورهای اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 5-22]
 • باباجانی، جعفر عوامل مؤثر بر خطاهای حافظه در قضاوت و تصمیم‌گیری [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 5-24]
 • برزیده، فرخ عوامل مؤثر بر خطاهای حافظه در قضاوت و تصمیم‌گیری [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 5-24]
 • بسطامی، فاطمه زمان‌بندی بالاترین قیمت 52 هفته و بازده مقطعی سهام [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 21-34]
 • بشکوه، مهدی رتبه شفافیت گزارشگری مالی مبتنی بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری؛ ارائه مدل جامع اندازه گیری و شواهدی از نقش ویژگی های حسابرس در بهبود آن [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 69-86]
 • بنابی قدیم، رحیم کیفیت سود: چالش بزرگ حسابداری [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 23-38]
 • بهرامی، آسو تقلب در صورت‌های مالی و تکنیک‌های نوین مورد استفاده جهت کشف آن [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 105-118]

پ

ت

 • تقوی قاسم آباد، فاطمه تاثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی با استفاده از معیارهای ریسک مالی و ریسک اقتصادی بر ریسک سقوط سهام [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 47-62]

ج

ح

 • حاجیها، زهره متن کاوی و پیش بینی درماندگی مالی [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 39-52]
 • حسنی، محمد نقش چالش‌ها و پیامدهای شاخص پیچیدگی اقتصادی و رشد اقتصادی در بستر نااطمینانی محیطی بر انگیزه اختیاری مدیران در گزارشگری مالی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 55-78]
 • حسینی، سید رسول کاربرد فرآیندهای تصادفی از نوع زنجیره های مارکف در حسابداری [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 41-58]
 • حسینی، سید علی مطالعه تطبیقی زکات واحد تجاری و قوانین و استانداردهای آن در کشورهای اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 5-22]
 • حیدرپور، فرزانه تأثیر مسؤلیت اجتماعی شرکت بر ریسک ورشکستگی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 25-40]
 • حیدرزاده، سعیده مروری جامع بر معیار های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد مالی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 73-94]

خ

 • خواجوی، شکراله تورم، حسابداری تورمی و عدالت مالیاتی [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 27-46]

د

 • دارابی، رویا تاثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی با استفاده از معیارهای ریسک مالی و ریسک اقتصادی بر ریسک سقوط سهام [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 47-62]
 • دولو، مریم دولو زمان‌بندی بالاترین قیمت 52 هفته و بازده مقطعی سهام [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 21-34]

ر

 • راد، عباس تقلب در صورت‌های مالی و تکنیک‌های نوین مورد استفاده جهت کشف آن [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 105-118]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون انگیزه های ریسک پذیری و جنسیت مدیران ارشد اجرایی از دیدگاه مدل نمایندگی رفتاری [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 5-26]

ز

 • زندی، آناهیتا انگیزه های ریسک پذیری و جنسیت مدیران ارشد اجرایی از دیدگاه مدل نمایندگی رفتاری [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 5-26]

س

 • سرایی، سمیرا تاثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی با استفاده از معیارهای ریسک مالی و ریسک اقتصادی بر ریسک سقوط سهام [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 47-62]
 • سودی، گیتا نوسان‌پذیری بازار، تمایلات سرمایه گذاران و استراتژی مومنتوم [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 53-68]

ص

 • صابری روچی، محمدرضا متن کاوی و پیش بینی درماندگی مالی [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 39-52]
 • صارمی‌نیا، مهسا مروری بر حسابداری محیط زیست [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 35-54]
 • صراف، فاطمه نوسان‌پذیری بازار، تمایلات سرمایه گذاران و استراتژی مومنتوم [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 53-68]
 • صفری گرایلی، مهدی چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 95-114]

ط

ع

 • عبداللهی، احمد عوامل مؤثر بر خطاهای حافظه در قضاوت و تصمیم‌گیری [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 5-24]

ف

 • فاضلی، نقی بررسی رابطه بین حضورمدیران زن و سواد مالی آنها در پیشگیری از مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 59-72]

ق

 • قدردان، احسان بررسی نقش بازده سهام بر دقت پیش بینی های مدیریت با تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 63-80]

ک

 • کامیابی، یحیی ارائه الگوی ویژگی‌های حرفه‌ای گرایی حسابداری مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 5-20]

گ

 • گلچی، ناهید جو اخلاقی عامل ترومازای حسابداران و حسابرسان [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 97-110]
 • گلچی، نفیسه جو اخلاقی عامل ترومازای حسابداران و حسابرسان [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 97-110]
 • گل‌محمدی، مجتبی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری، تاخیر گزارش حسابرسی و اظهار نظر حسابرسی [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 81-96]

ل

م

 • محمد ملقرنی، عطااله تقلب در صورت‌های مالی و تکنیک‌های نوین مورد استفاده جهت کشف آن [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 105-118]
 • محمدی، محمد بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر اجتناب مالیاتی و کیفیت اقلام تعهدی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 111-126]
 • مران جوری، مهدی اثر تعدیل کنندگی نظام راهبری بر رابطه بین ریسک نقدینگی و اعتباری با عملکرد بانک ها [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 97-112]
 • مقدم، عبدالکریم بررسی نقش بازده سهام بر دقت پیش بینی های مدیریت با تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 63-80]
 • ملکیان، اسفندیار ارائه الگوی ویژگی‌های حرفه‌ای گرایی حسابداری مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 5-20]

ن

 • نخعی، حبیب اله مروری جامع بر معیار های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد مالی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 73-94]
 • نعمتی کشتلی، رضا بررسی تأثیر سبک‌های حل مسأله بر بی‌طرفی حسابرس: آزمون نظریه روان‌شناختی- رفتاری [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 113-130]
 • نوبیل، امیرحسین مسئله بهینه‌سازی حقوق و دستمزد برای زمان‌بندی نوبت کاری پرسنل همگن: مطالعه موردی در بیمارستان پاسارگاد [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 115-130]
 • نوروش، ایرج تقلب در صورت‌های مالی و تکنیک‌های نوین مورد استفاده جهت کشف آن [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 105-118]
 • نیاکان، رعنا بررسی رابطه بین حضورمدیران زن و سواد مالی آنها در پیشگیری از مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 59-72]

و

 • واعظ، سید علی کیفیت سود: چالش بزرگ حسابداری [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 23-38]

ه

 • هاشمی، سید جمال تأثیر مسؤلیت اجتماعی شرکت بر ریسک ورشکستگی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 25-40]
 • هاشمی نژاد، شبنم نوسان‌پذیری بازار، تمایلات سرمایه گذاران و استراتژی مومنتوم [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 53-68]
 • همتی، حسن ارائه الگوی ویژگی‌های حرفه‌ای گرایی حسابداری مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 5-20]
 • همتیان، ام البنین بررسی نقش بازده سهام بر دقت پیش بینی های مدیریت با تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 63-80]

ی

 • یعقوبی، مصطفی مروری جامع بر معیار های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد مالی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 73-94]
 • یوسفوند، داود بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر اجتناب مالیاتی و کیفیت اقلام تعهدی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 111-126]
 • یوسفوند، ذبیح الله بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر اجتناب مالیاتی و کیفیت اقلام تعهدی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 111-126]