نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، عبداله بررسی رابطه‌ی بین اجزای اقلام تعهدی و بازده سهام با تاکید بر نقش حساب‌های در یافتنی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 60-71]

ا

 • ابراهیمی، شهلا مدیریت سود، انگیزه‌ها و راه‌کارها [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 124-140]
 • ابراهیمی، مهرداد مدیریت سود، انگیزه‌ها و راه‌کارها [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 124-140]
 • اثنی عشری، حمیده اهمیت خطاها در حسابداری از منظر اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 20-37]
 • احدی سرکانی، سید یوسف بررسی رابطه حجم سهام شناور آزاد با شاخص‌های تعیین کننده ساختار صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 82-97]
 • احمدپور، احمد تاثیر متغیر‌های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی صنعت خودرو و قطعات) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 52-63]
 • اسپوکه، جلال بررسی مقایسه‌ای توجه به عوامل اصلی موفقیت در بین مدیران ایرانی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 72-85]
 • اسماعیلی، غریبه تحقیقات راهبری شرکتی در حسابداری و حسابرسی: دیدگاهها، مفاهیم عملی وجهت‌گیری تحقیقات آتی [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 4-25]
 • اصغری، ایرج بررسی اثر محرک های(مشوق های) مالیاتی با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی «کنکاش تجربه کانادا» [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 86-100]
 • اکسون، اژدر تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده وبازه سهام تعدیل شده براساس ریسک [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 74-89]
 • انصاری، عبدالمهدی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 26-39]
 • ایمنی، محسن تبیین قدرت توضیحی معیارهای حسابداری در پیش‎بینی تعریف جدیدی از بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 4-15]

ب

 • بایزیدی، انور بررسی مقایسه‌ای توجه به عوامل اصلی موفقیت در بین مدیران ایرانی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 72-85]
 • برزگر، قدرت اله تحقیقات حسابداری مدیریت؛ با تاکید بر روش تحقیق کیفی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 4-19]

پ

 • پناهیان، سارا بررسی تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بـر مدیریت نقدینگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 58-73]

ث

 • ثقفی، علی تحقیقات حسابداری مدیریت؛ با تاکید بر روش تحقیق کیفی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 4-19]

ج

 • جعفری صمیمی، احمد تاثیر متغیر‌های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی صنعت خودرو و قطعات) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 52-63]

چ

 • چالاکی، پری پیش بینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم گیری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 110-123]

ح

 • حاجی‌زاده، فتح‌اله بررسی و تبیین جایگاه حسابرسی عملیاتی در نظام اقتصادی ایران با تمرکز بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 96-110]

خ

د

 • دولت آبادی، مهدیه آنچه در مورد صندوق های مشترک سرمایه گذاری باید بدانیم [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 90-97]

ر

 • رامشه، منیژه تحقیقات راهبری شرکتی در حسابداری و حسابرسی: دیدگاهها، مفاهیم عملی وجهت‌گیری تحقیقات آتی [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 4-25]
 • رضایی، فرزین کاربردهای مالی الگوریتم کلونی مورچگان [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 48-59]

س

 • سادات نصیری، سپیده تغییرات سری زمانی محافظه‌کاری در حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 4-21]
 • ستایش، محمد حسین دوره تصدی حسابرس، چرخه عمر و کارایی سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 40-57]

ش

 • شاهعلی زاده، رامین هزینه یابی،ارزش گذاری و گزارشگری منابع انسانی [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 98-110]
 • شورورزی، محمد رضا مقایسه عملکرد شرکت ها قبل وبعد از خصوصی سازی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 98-109]
 • شیخ، محمد جواد جریان‌های نقد آزاد: اهمیت، کاربرد و نقش آن در مدیریت سود [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 30-43]

ص

 • صراف، فاطمه چارچوب مفهومی حسابداری با نگرش اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 64-83]
 • صمدی لرگانی، محمود تبیین قدرت توضیحی معیارهای حسابداری در پیش‎بینی تعریف جدیدی از بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 4-15]
 • صمدی لرگانی، نوید تبیین قدرت توضیحی معیارهای حسابداری در پیش‎بینی تعریف جدیدی از بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 4-15]
 • صیدخانی، رضا بررسی و تبیین جایگاه حسابرسی عملیاتی در نظام اقتصادی ایران با تمرکز بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 96-110]

ع

 • عباسی، عباس تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 26-39]
 • عرب مازار، علی اکبر تبیین قدرت توضیحی معیارهای حسابداری در پیش‎بینی تعریف جدیدی از بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 4-15]
 • علوی طبری، سید حسین تحقیقات راهبری شرکتی در حسابداری و حسابرسی: دیدگاهها، مفاهیم عملی وجهت‌گیری تحقیقات آتی [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 4-25]

ف

 • فرامرزی، رکسانا بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 44-63]
 • فروغی، داریوش تاثیر کیفیت اطلاعات بر نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 16-31]
 • فعال قیومی، علی دوره تصدی حسابرس، چرخه عمر و کارایی سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 40-57]

ق

 • قجاوند، سحر تاثیر کیفیت اطلاعات بر نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 16-31]
 • قندری، محمدعلی بررسی رابطه‌ی بین اجزای اقلام تعهدی و بازده سهام با تاکید بر نقش حساب‌های در یافتنی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 60-71]

ک

 • کاکا وند، مسعود چارچوب مفهومی حسابداری با نگرش اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 64-83]
 • کاویانی، میثم تبیین قدرت توضیحی معیارهای حسابداری در پیش‎بینی تعریف جدیدی از بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 4-15]
 • کریمی پور، عیسی پانزده راهکار پیشنهادی برای افزایش اثربخشی کمیته‌های حسابرسی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 38-51]
 • کوارویی، طیبه آنچه در مورد صندوق های مشترک سرمایه گذاری باید بدانیم [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 90-97]

گ

 • گل محمدی، حمزه تاثیر متغیر‌های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی صنعت خودرو و قطعات) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 52-63]

ل

 • لاریمی، جعفر بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 44-63]
 • لازمی چلک، سعید جریان‌های نقد آزاد: اهمیت، کاربرد و نقش آن در مدیریت سود [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 30-43]

م

 • مجتهد زاده، ویدا اهمیت خطاها در حسابداری از منظر اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 20-37]
 • محرمی، مژگان تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده وبازه سهام تعدیل شده براساس ریسک [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 74-89]
 • محمد نژاد، سعید جریان‌های نقد آزاد: اهمیت، کاربرد و نقش آن در مدیریت سود [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 30-43]
 • محمدی، هاجر مقایسه عملکرد شرکت ها قبل وبعد از خصوصی سازی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 98-109]
 • محمدیان، محمد نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگویی در برابر افکار عمومی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 84-95]
 • مریدی، فاطمه بررسی رابطه حجم سهام شناور آزاد با شاخص‌های تعیین کننده ساختار صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 82-97]
 • مشایخی، بیتا تغییرات سری زمانی محافظه‌کاری در حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 4-21]
 • منصوری، شعله انصاف و جایگاه آن در نظام پاسخ‌گویی مالی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 22-29]
 • مهتری، زینب نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگویی در برابر افکار عمومی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 84-95]
 • مهدوی، سهیلا بررسی تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بـر مدیریت نقدینگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 58-73]
 • مهدوی، غلامحسین پانزده راهکار پیشنهادی برای افزایش اثربخشی کمیته‌های حسابرسی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 38-51]
 • میرزایی کلانی، مقصود مدل هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 32-47]

ن

 • نادری، شیرزاد بررسی مقایسه‌ای توجه به عوامل اصلی موفقیت در بین مدیران ایرانی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 72-85]
 • نادری، علی روند تغییرات در رویکرد استاندارد گذاری حسابداری و ضرورتهای آن (با تاکید بر ساختار تئوریک استانداردها) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 64-81]
 • نژاد تولمی، بابک کاربردهای مالی الگوریتم کلونی مورچگان [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 48-59]

ه

 • هاشمی، نازنین چارچوب مفهومی حسابداری با نگرش اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 64-83]
 • همتی، حسن روند تغییرات در رویکرد استاندارد گذاری حسابداری و ضرورتهای آن (با تاکید بر ساختار تئوریک استانداردها) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 64-81]

ی

 • یحیی زاده فر، محمود بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 44-63]
 • یوسفی، مرتضی پیش بینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم گیری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 110-123]