نمایه نویسندگان

آ

 • آدم پیرا، سعیده محرک ها و بازدارنده های پیشرفت زنان حسابدار [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 54-69]
 • آقایی، آرزو عوامل تعیین کننده تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 100-115]

ا

 • ابراهیمی کردلر، علی تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر محافظه کاری و به هنگام بودن شناسایی و گزارش اخبار خوب و بد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 28-41]
 • اثنی عشری، حمیده خصوصی سازی و آثار آن بر بازارهای مالی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 4-19]
 • احمد پور، احمد بررسی روش‌های استفاده از اختیارات مدیران و تأثیر کیفیت سود در گزارشگری سودآوری آتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 20-39]
 • انصاری، عبدالمهدی مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 34-47]
 • ایمانی خوشخو، امید رویکردهای جدید تحقیقات حسابداری و تحول تئوری حسابداری [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 92-105]

ب

 • بادآور نهندی، یونس بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، معاملات و نقدشوندگی سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 84-99]
 • باقرپور ولاشانی، محمد علی ارائه مدلی تجربی برای پیاده‌سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 80-101]
 • بذرافشان، آمنه بررسی تناسب محتوای متون حسابداری مدیریت با نیازهای روز با استفاده از متن‌کاوی متون حسابداری مدیریت [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 20-27]
 • بشیری منش، نازنین عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری: از تئوری تا عمل [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 74-91]
 • بصیرزاده، محمد حسین تعیین موثرترین عامل (از بین عوامل اعتماد به توانایی، سودمند دانستن ابزار کمکی، برآورد اندازه ی شرکت، فشار حرفه) بر میزان استفاده ازابزار کمکی تصمیم گیری در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 102-115]
 • بلالی، حسن کیفیت اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه‌ای شرکت‌ها: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 86-100]

پ

 • پرتوی، ناصر کاربرد هزینه یابی هدف و جریان ارزش در حسابداری ناب [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 60-73]
 • پورحیدری، امید گروه‌های تجاری: واقعیت اقتصادی ناشناخته [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 70-83]

ت

 • تقی‌زاده، رضا سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 48-59]

ث

 • ثقفی، علی عدالت در تدوین استانداردهای حسابداری [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 20-33]

ج

 • جاری، اعظم عوامل تعیین کننده تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 100-115]
 • جبارزاده کنگرلویی، سعید نقش اقلام تعهدی حسابداری در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 32-47]
 • جلیلی، صابر بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، معاملات و نقدشوندگی سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 84-99]
 • جهانبانی، مصطفی ارائه مدلی تجربی برای پیاده‌سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 80-101]

ح

 • حجازی، رضوان بررسی تناسب محتوای متون حسابداری مدیریت با نیازهای روز با استفاده از متن‌کاوی متون حسابداری مدیریت [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 20-27]
 • حسینی، سید احسان مروری جامع بر مدیریت سود (بخش اول) [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 4-19]
 • حسینی، سید احسان مروری جامع بر مدیریت سود (بخش دوم) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 4-19]
 • حسینی، سید رسول بررسی عوامل ناکامی تحقیقات تجربی در حسابداری مدیریت [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 58-69]
 • حیدری رستمی، کرامت الله تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر محافظه کاری و به هنگام بودن شناسایی و گزارش اخبار خوب و بد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 28-41]

خ

 • خدامی پور، احمد بررسی عوامل ناکامی تحقیقات تجربی در حسابداری مدیریت [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 58-69]
 • خواجوی، شکراله سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 48-59]

د

 • دستگیر، محسن مروری جامع بر مدیریت سود (بخش اول) [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 4-19]
 • دستگیر، محسن مروری جامع بر مدیریت سود (بخش دوم) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 4-19]
 • دل آرام، محمد تعیین موثرترین عامل (از بین عوامل اعتماد به توانایی، سودمند دانستن ابزار کمکی، برآورد اندازه ی شرکت، فشار حرفه) بر میزان استفاده ازابزار کمکی تصمیم گیری در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 102-115]
 • دلیری، علیرضا بررسی عوامل اثرگذار بر گرایش کارآفرینان به جوامع الکترونیکی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 48-63]
 • دهقان خانقاهی، بیتا نقش اقلام تعهدی حسابداری در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 32-47]

ر

 • رحمانی، علی محرک ها و بازدارنده های پیشرفت زنان حسابدار [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 54-69]
 • رضا پور، نرگس عدالت در تدوین استانداردهای حسابداری [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 20-33]
 • رهروی دستجردی، علیرضا ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 20-31]

ز

 • زارع، زهرا مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 34-47]
 • زردکوهی، محسن تعیین موثرترین عامل (از بین عوامل اعتماد به توانایی، سودمند دانستن ابزار کمکی، برآورد اندازه ی شرکت، فشار حرفه) بر میزان استفاده ازابزار کمکی تصمیم گیری در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 102-115]
 • زین العابدینی، محمد کاربرد هزینه یابی هدف و جریان ارزش در حسابداری ناب [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 60-73]

س

 • سلطان آبادی، احمد رابطه بین ویژگی های شرکت و میزان رعایت استانداردهای حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 64-79]
 • سیرانی، محمد رابطه بین ویژگی های شرکت و میزان رعایت استانداردهای حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 64-79]

ش

 • شاهرخی، سیده سمانه عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری: از تئوری تا عمل [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 74-91]
 • شهسواری، معصومه بررسی روش‌های استفاده از اختیارات مدیران و تأثیر کیفیت سود در گزارشگری سودآوری آتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 20-39]

ص

ط

 • طالبی نجف آبادی، عبدالحسین تعیین موثرترین عامل (از بین عوامل اعتماد به توانایی، سودمند دانستن ابزار کمکی، برآورد اندازه ی شرکت، فشار حرفه) بر میزان استفاده ازابزار کمکی تصمیم گیری در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 102-115]
 • طاهری، زهرا ارمغان تئوری‌های دستوری حسابداری [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 4-19]

ظ

 • ظفرزاده، سمیه ارائه مدلی تجربی برای پیاده‌سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 80-101]

ع

 • عربصالحی، مهدی ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 20-31]
 • عمرانی، حامد تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر محافظه کاری و به هنگام بودن شناسایی و گزارش اخبار خوب و بد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 28-41]

ف

 • فدوی، محمد حسن گروه‌های تجاری: واقعیت اقتصادی ناشناخته [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 70-83]
 • فرزادی، سعید بررسی پتانسیل‌های حسابداری مشتری [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 40-53]
 • فروغی، داریوش بررسی پتانسیل‌های حسابداری مشتری [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 40-53]

ق

 • قاسمی، حسام الدین بررسی عوامل اثرگذار بر گرایش کارآفرینان به جوامع الکترونیکی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 48-63]

ک

 • کاظمی، توحید مروری بر تحقیقات رفتاری حسابداری با تاکید بر حوزه‌ی اشخاص [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 70-85]
 • کاظمی تربقان، مریم بررسی عوامل اثرگذار بر گرایش کارآفرینان به جوامع الکترونیکی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 48-63]
 • کرمی، غلامرضا ارمغان تئوری‌های دستوری حسابداری [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 4-19]
 • کریمی، بهروز بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، معاملات و نقدشوندگی سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 84-99]
 • کمالی کرمانی، نرجس تعیین موثرترین عامل (از بین عوامل اعتماد به توانایی، سودمند دانستن ابزار کمکی، برآورد اندازه ی شرکت، فشار حرفه) بر میزان استفاده ازابزار کمکی تصمیم گیری در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 102-115]

ل

 • لاریمی، سید جعفر رویکردهای جدید تحقیقات حسابداری و تحول تئوری حسابداری [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 92-105]

م

 • مجتهدزاده، ویدا خصوصی سازی و آثار آن بر بازارهای مالی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 4-19]
 • محسنی، ابراهیم رویکردهای جدید تحقیقات حسابداری و تحول تئوری حسابداری [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 92-105]
 • مشایخ، شهناز عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری: از تئوری تا عمل [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 74-91]
 • مطلبیان، مجتبی بررسی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 42-57]
 • مهرانی، ساسان ارمغان تئوری‌های دستوری حسابداری [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 4-19]

ن

 • نورشاهی، کبری کیفیت اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه‌ای شرکت‌ها: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 86-100]

ه

 • هاشمی، سید عباس بررسی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 42-57]
 • همتی، حسن کاربرد هزینه یابی هدف و جریان ارزش در حسابداری ناب [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 60-73]

ی