نمایه نویسندگان

ا

 • اسعدی، عبدالرضا تاثیر متغیرهای شرکتی و نقش تعدیل کننده مالکیت دولت بر ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 70-89]
 • افتخاری، وحید مروری بر مفهوم کیفیت سود و ابهام موجود در تحقیقات آن [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 96-110]
 • افشار، مصطفی مقایسه توانایی سود عملیاتی، جریان وجوه نقد عملیاتی واجزای اقلام تعهدی درپیش بینی جریانهای نقدعملیاتی آتی شرکتها [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 52-63]
 • ایمنی، محسن الماس تقلب و مسئولیت مدیران و حسابرسان درقبال پیشگیری از تقلب [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 4-17]

ب

 • بحرینی، مریم تأثیر ویژگی‌های خاص شرکت بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 50-65]
 • برادران حسن زاده، رسول بررسی تاثیر محافظه کاری بر گزارشگری به موقع اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 38-51]
 • بولو، قاسم معیارهای تجربی کیفیت سود [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 46-69]

پ

 • پاکدل، عبدالله مروری برادبیات سرمایه فکری [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 64-81]
 • پروایی، اکبر مروری بر مفهوم کیفیت سود و ابهام موجود در تحقیقات آن [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 96-110]
 • پورحیدری، امید تعدیلات سنواتی: نوع، علل و واکنش بازار سرمایه [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 30-45]

ت

 • تاتلی، رشید کیفیت سود و وضعیت مالی شرکت ها [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 4-19]
 • تمیمی، محمد برداشت سرمایه گذاران ایرانی از استقلال حسابرس [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 22-37]

ح

 • حسن زاده، ایمان گزارشگری مالی تحت وب [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 20-35]
 • حسنی القار، مسعود معیارهای تجربی کیفیت سود [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 46-69]
 • حسینی، سید رسول تغییرات سود سهام و عملکرد سودهای آتی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 82-95]
 • حسینی نسب، مهناز بررسی تاثیر محافظه کاری بر گزارشگری به موقع اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 38-51]

خ

 • خانی، عبدالله بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه وجه نقد نگهداری شده و بازده غیرعادی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 30-41]
 • خدامی پور، احمد هموارسازی سود، قیمت‌گذاری اشتباه سهام و سرمایه‌گذاری شرکتها [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 20-29]
 • خشنودی نیا، سمانه مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه‌ی ثبات و تغییر حسابداری مدیریت در طول زمان [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 108-120]

د

 • دامغانی، کورش زمان بندی استراتژیک در اعلام سود پیش بینی شده مدیریت [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 78-90]
 • دریایی، عباسعلی مروری برادبیات سرمایه فکری [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 64-81]

ر

 • رامشه، منیژه همبستگی شاخصهای نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 68-79]
 • ربیعی، علی بخش بندی مشتریان بانک های تهران بر مبنای مزایای مورد انتظار ایشان [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 4-19]
 • رجبی، رضا بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه وجه نقد نگهداری شده و بازده غیرعادی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 30-41]
 • رحیم پور، محمد تغییرات سود سهام و عملکرد سودهای آتی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 82-95]
 • رسائیان، امیر مبانی نظری اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و روش‌های اندازه گیری آن [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 88-100]
 • رضایی، فرزین مقایسه توانایی سود عملیاتی، جریان وجوه نقد عملیاتی واجزای اقلام تعهدی درپیش بینی جریانهای نقدعملیاتی آتی شرکتها [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 52-63]
 • رضایی، هدی بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 18-29]

س

 • سلیم، فرشاد حسابداری مدیریت و نظام راهبری شرکتی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 4-21]
 • سیدی، سید جلال حســــــــا بـداری ؛ عــــــــلم یا هنـــــر ؟!؟ [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 66-77]

ش

 • شلال نژاد، حسین برداشت سرمایه گذاران ایرانی از استقلال حسابرس [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 22-37]
 • شمس، شهاب الدین بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 18-29]
 • شول، عباس تأثیر ویژگی‌های خاص شرکت بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 50-65]
 • شیخ، محمد جواد گزارشگری مالی تحت وب [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 20-35]

ص

 • صمدی لرگانی، محمود الماس تقلب و مسئولیت مدیران و حسابرسان درقبال پیشگیری از تقلب [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 4-17]

ع

 • عرب مازار، علی اکبر الماس تقلب و مسئولیت مدیران و حسابرسان درقبال پیشگیری از تقلب [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 4-17]
 • علی خانی، راضیه کاربرد تئوریهای افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 36-53]
 • علیمی، نیر بررسی تاثیر محافظه کاری بر گزارشگری به موقع اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 38-51]
 • علی نژاد ساروکلائی، مهدی تأثیر ویژگی‌های خاص شرکت بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 50-65]

غ

 • غزنوی، محمدصادق حســــــــا بـداری ؛ عــــــــلم یا هنـــــر ؟!؟ [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 66-77]

ف

 • فیروزی، مهران بخش بندی مشتریان بانک های تهران بر مبنای مزایای مورد انتظار ایشان [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 4-19]

ق

 • قجاوند، زیبا مبانی نظری اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و روش‌های اندازه گیری آن [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 88-100]
 • قجاوند، سحر مبانی نظری اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و روش‌های اندازه گیری آن [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 88-100]

ک

 • کردستانی، غلامرضا کیفیت سود و وضعیت مالی شرکت ها [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 4-19]
 • کنعانی هرندی، سارا بررسی سودمندی تهیه و ارائه صورت سود و زیان جامع در ایران [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 90-107]
 • کوه بر، فرشید مقایسه توانایی سود عملیاتی، جریان وجوه نقد عملیاتی واجزای اقلام تعهدی درپیش بینی جریانهای نقدعملیاتی آتی شرکتها [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 52-63]

م

 • محرومی، رامین هموارسازی سود، قیمت‌گذاری اشتباه سهام و سرمایه‌گذاری شرکتها [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 20-29]
 • محمدیان، محمد ساختار نظام حسابداری حاکم بر بودجه‌بندی عملیاتی: چالش‌ها و اصلاحات [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 54-67]
 • مران جوری، مهدی کاربرد تئوریهای افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 36-53]
 • مظاهری، اسماعیل رویه های حسابداری دارایی های نامشهود و چالش های پیش رو [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 80-87]
 • مهتری، زینب ساختار نظام حسابداری حاکم بر بودجه‌بندی عملیاتی: چالش‌ها و اصلاحات [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 54-67]
 • مهدوی، غلامحسین بررسی سودمندی تهیه و ارائه صورت سود و زیان جامع در ایران [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 90-107]
 • موسوی، سید احمد حسابداری مدیریت و نظام راهبری شرکتی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 4-21]

ن

 • ناصری، احمد بررسی تطبیقی موادی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت‌های دولتی: نقد و بررسی ماده (39) و (44) قانون محاسبات عمومی در مقایسه با مبنای تعهدی و قانون تجارت [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 42-49]
 • نجار، مصطفی بررسی تطبیقی موادی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت‌های دولتی: نقد و بررسی ماده (39) و (44) قانون محاسبات عمومی در مقایسه با مبنای تعهدی و قانون تجارت [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 42-49]
 • نوشادی، میثم مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه‌ی ثبات و تغییر حسابداری مدیریت در طول زمان [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 108-120]

و

ه

ی

 • یحیی زاده فر، محمود بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 18-29]