نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندی، امید رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 13-28]

ا

ب

 • بابائی، کبری ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 39-54]
 • بابایی ورنوسفادرانی، محمد ابراهیم سیر تکاملی هزینه‌یابی محصولات و خدمات [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 5-22]
 • بادآور نهندی، یونس ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 39-54]
 • بخشیان، عسل نقش کمیته حسابرسی در تعدیل ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی با حق الزحمه و تخصص حسابرس [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 55-74]
 • برادران حسن زاده، رسول ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 39-54]
 • بیات، مصطفی رابطه‌ داده‌های حجیم با تقلب در حسابداری [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 5-12]

پ

 • پرتوی، پارسا تأثیر مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان سود شرکت‌های بورسی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 53-70]
 • پرندین، کاوه مطالعه ارزش اطلاعاتی مولفه های سود در دوران بحران مالی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 75-88]
 • پورحسن سنگری، سارا تأثیر شدت ضعف در کنترل‌های داخلی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 109-124]

ت

 • ترکمن، حمید امکان سنجی پیاده سازی تکنیک بودجه بندی بر مبنای فعالیت در شرکت گاز پارس جنوبی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 87-100]

ج

 • جامعی، رضا بررسی تاثیر الزام آئین نامه حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (جامعه حسابداران رسمی ایران) بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 75-90]

ح

 • حجازی، رضوان رابطه‌ داده‌های حجیم با تقلب در حسابداری [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 5-12]
 • حیدرپور، فرزانه تأثیر شدت ضعف در کنترل‌های داخلی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 109-124]

خ

 • خاکساری، ایمان ساختار سرمایه و جایگاه رقابتی در بازار محصول (تحت رقابت‌های کورنات و برتراند) [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 59-74]

د

 • دارابی، رویا مطالعه ارزش اطلاعاتی مولفه های سود در دوران بحران مالی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 75-88]
 • دهستانی، محمد علی تئوری نمایندگی و جرایم مالی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 37-52]

ر

 • رحمانی، علی تأثیر ذینفعان در ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 23-40]
 • رهروی دستجردی، علیرضا معرفی جایگزین‌هایی برای شیوه تفکر در حسابداری: «رویکرد انتقادی» و «تفکر بینابینی» [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 29-44]
 • روخ چکار، حسین تأثیر مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان سود شرکت‌های بورسی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 53-70]
 • رویایی، رمضانعلی تحلیل ‌میزان ‌رعایت ‌آیین‌نامه ‌رفتار ‌حرفه‌ای ‌توسط ‌حسابرسان ‌شاغل ‌در ‌مؤسسات ‌حسابرسی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 45-58]

ز

 • زمانی، رضا تأثیر تعهد حرفه‌ای و رده سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش‌کردن زمان به وسیله حسابرس: با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی رضایت شغلی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 5-20]
 • زمانی، فرزاد بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و نوع صنعت (پتروشیمی و پالایشی) بر رابطه بین ناکارایی کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیریت سود [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 75-86]

س

 • ستایش، محمدحسین حسابداری خارج از ترازنامه: انگیزه‌ها، روش‌ها، پیامدها و راهکارها [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 5-16]
 • سجادی، سید حسین سیر تکاملی هزینه‌یابی محصولات و خدمات [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 5-22]
 • سخائی، فائزه بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول با ارزش مانده نقد با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 41-58]
 • سلطان‌کریمی، بهزاد عوامل مؤثر بر اثربخشی چک‌لیست‌های حسابرسی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 103-120]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا پیش نیازهای رفتارهای غیر اخلاقی در شرکتها: ویژگی‌های پیروان همدست [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 21-38]

ش

 • شیخ، محمد جواد بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازرویکرد ترکیبی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 91-108]

ص

 • صراف، فاطمه تأثیر مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان سود شرکت‌های بورسی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 53-70]

ع

 • عباسی، ابراهیم آزمون تجربی و بررسی امکان استفاده از مدل‎های CAPM سنتی و‎ MCAPM در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 17-36]
 • عباسی، رضا بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازرویکرد ترکیبی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 91-108]
 • علیمرادی، عباس بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و نوع صنعت (پتروشیمی و پالایشی) بر رابطه بین ناکارایی کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیریت سود [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 75-86]

ف

 • فاضل یزدی، علی تئوری نمایندگی و جرایم مالی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 37-52]
 • فدائی نژاد، محمد اسماعیل بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول با ارزش مانده نقد با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 41-58]
 • فروغی، داریوش معرفی جایگزین‌هایی برای شیوه تفکر در حسابداری: «رویکرد انتقادی» و «تفکر بینابینی» [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 29-44]

ق

 • قدردان، احسان بررسی عوامل مؤثر بر عدم دستکاری سود توسط مدیریت [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 59-74]

ک

 • کاظم نژاد، مصطفی عوامل مؤثر بر اثربخشی چک‌لیست‌های حسابرسی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 103-120]
 • کاویانی، میثم آزمون تجربی و بررسی امکان استفاده از مدل‎های CAPM سنتی و‎ MCAPM در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 17-36]
 • کریمی، سعید تحلیل ‌میزان ‌رعایت ‌آیین‌نامه ‌رفتار ‌حرفه‌ای ‌توسط ‌حسابرسان ‌شاغل ‌در ‌مؤسسات ‌حسابرسی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 45-58]
 • کریمی پور، عیسی حسابداری خارج از ترازنامه: انگیزه‌ها، روش‌ها، پیامدها و راهکارها [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 5-16]
 • کشاورزیان، ندا بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازرویکرد ترکیبی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 91-108]
 • کمالی کرمانی، نرجس تاثیر انتخاب ارکان راهبری برقیمت گذاری سهام: مطالعه موردی شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 89-102]

م

 • محمدی، ابراهیم عوامل مؤثر بر اثربخشی چک‌لیست‌های حسابرسی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 103-120]
 • محمودخانی، مهناز تأثیر ذینفعان در ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 23-40]
 • مرادی، مجید نقش افشای اختیاری اطلاعات مالی در جاسوسی صنعتی شرکت‌ها [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 89-104]
 • مسیح آبادی، ابولقاسم ساختار سرمایه و جایگاه رقابتی در بازار محصول (تحت رقابت‌های کورنات و برتراند) [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 59-74]
 • معصومی بیلندی، زهرا پیش نیازهای رفتارهای غیر اخلاقی در شرکتها: ویژگی‌های پیروان همدست [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 21-38]
 • مقدم، عبدالکریم بررسی عوامل مؤثر بر عدم دستکاری سود توسط مدیریت [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 59-74]
 • مهدوی، غلامحسین تأثیر تعهد حرفه‌ای و رده سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش‌کردن زمان به وسیله حسابرس: با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی رضایت شغلی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 5-20]
 • موسوی شیری، سید محمود نقش کمیته حسابرسی در تعدیل ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی با حق الزحمه و تخصص حسابرس [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 55-74]
 • مولایی نژاد، مهدی تحلیل ‌میزان ‌رعایت ‌آیین‌نامه ‌رفتار ‌حرفه‌ای ‌توسط ‌حسابرسان ‌شاغل ‌در ‌مؤسسات ‌حسابرسی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 45-58]

ن

 • ناظمی، امین امکان سنجی پیاده سازی تکنیک بودجه بندی بر مبنای فعالیت در شرکت گاز پارس جنوبی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 87-100]
 • نصرتی، کاوه بررسی تاثیر الزام آئین نامه حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (جامعه حسابداران رسمی ایران) بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 75-90]
 • نورانی، حسین تأثیر شاخص‌های مالی و اجتماعی بر ارزش افزایی شرکت‌ها [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 101-110]
 • نیک کار، جواد تاثیر رقابت بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 71-88]

و

 • ولیخانی، ماشالله تأثیر شدت ضعف در کنترل‌های داخلی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 109-124]

ه

 • همتی، حسن تئوری نمایندگی و جرایم مالی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 37-52]