نمایه نویسندگان

آ

 • آتشی گلستانی، حجت اله تئوری نمایندگی، قراردادهای انگیزشی و معیارهای اندازه‌گیری عملکرد [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 84-99]
 • آخوندزاده، فاطمه تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 70-87]

ا

 • اسمعیلی کجانی، محمد مروری جامع بر تئوری‌های سیاست تقسیم سود [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 22-35]
 • اعتمادی، حسین مروری جامع بر تئوری‌های سیاست تقسیم سود [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 22-35]
 • اقدام، رحیم حسابداری محیط زیست [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 32-47]

ب

 • بولو، قاسم مروری بر مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 34-53]

پ

 • پناهیان، حسین رابطه ابعاد فرهنگی با ارزشهای عدالت و بی طرفی در سیستم های مالیاتی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 36-53]
 • پورزمانی، زهرا تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 20-33]

ج

چ

 • چناری بوکت، حسن ابعاد و رویکرد های نظریه مالی رفتاری [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 78-95]

ح

 • حاجیها، زهره مدل مفهومی حسابداری نسلی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 56-65]
 • حجازی، رضوان تدوین شاخص های مورد نیاز درتهیه سیستم حسابداری محیط زیست پسماند [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 4-21]
 • حسنی القار، مسعود مروری بر مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 34-53]
 • حیاتی، نهاله صندوق های سرمایه گذاری غیرانتفاعی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 24-37]
 • حیدری‌نژاد، قدرت‌اله حسابرسی مشترک و پیامدهای استفاده از آن [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 64-83]

خ

 • خوزین، علی استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی موازنه بین زمان، بها، کیفیت و ریسک در پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 104-123]

د

 • دارابی، رویا ابعاد و رویکرد های نظریه مالی رفتاری [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 78-95]
 • دین پژوه، فاطمه تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 70-87]

ر

 • رستمی، شعیب بررسی مفهومی لزوم تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در بخش عمومی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 100-120]
 • رضایی، آزاده تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 20-33]
 • رضایی، مهدی بررسی اثرات فراگیری در محصولات جدید (شرکت صنعت داران افتخاری شیراز) [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 54-69]

ز

 • زیودار، زهره مروری بر مبانی نظری حسابداری بهای تمام شده گردش مواد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 4-19]

س

 • سپاسی، سحر چسبندگی هزینه و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 38-55]
 • سجادی، سید حسین حسابداری فرامتغیر [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 4-15]

ش

 • شیبه، سکینه حسابداری بین‌الملل و کشورهای در حال توسعه [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 112-120]
 • شیپوریان، سعید رابطه ابعاد فرهنگی با ارزشهای عدالت و بی طرفی در سیستم های مالیاتی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 36-53]
 • شیری، یحیی حسابداری فرامتغیر [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 4-15]

ص

 • صالحی، تابنده عوامل موثر بر استفاده حسابرسان از کامپیوتر [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 88-103]
 • صدیقی، روح اله بررسی مقایسه ای عوامل مالی تعیین کننده منابع نقدی شرکت های پذیرفته شده درصنایع دارویی وخودروسازی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 54-77]
 • صفری بیدسکان، سعید حضور همزمان حسابرسان در سمت بازرس قانونی و حسابرس شرکتها افزایش مخاطرات اخلاقی یا افزایش کیفیت حسابرسی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 96-113]

ع

 • عارف منش، زهره بررسی تاثیر تجدید ارائه سرفصل‌های اصلی صورت سود وزیان بر ارزش شرکت‌ [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 48-63]
 • عباسی، علیرضا بررسی مقایسه ای عوامل مالی تعیین کننده منابع نقدی شرکت های پذیرفته شده درصنایع دارویی وخودروسازی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 54-77]
 • عبداللهی، احمد استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی موازنه بین زمان، بها، کیفیت و ریسک در پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 104-123]
 • عظیمی، مجید تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 96-111]

ف

 • فاضل یزدی، علی تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 70-87]
 • فخاری، حسین اطلاعات حسابداری، هزینه سرمایه و بازده مازاد سهام با تاکید بر نقش کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 16-31]
 • فروغی، داریوش مروری بر مبانی نظری حسابداری بهای تمام شده گردش مواد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 4-19]
 • فیل سرائی، مهدی تئوری نمایندگی، قراردادهای انگیزشی و معیارهای اندازه‌گیری عملکرد [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 84-99]

ق

 • قربانی، حسین حسابداری محیط زیست [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 32-47]
 • قهرمانی، محمد حسن بررسی مقایسه ای عوامل مالی تعیین کننده منابع نقدی شرکت های پذیرفته شده درصنایع دارویی وخودروسازی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 54-77]
 • قورچایی، عبدالصمد اطلاعات حسابداری، هزینه سرمایه و بازده مازاد سهام با تاکید بر نقش کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 16-31]

ک

 • کاظم پور، مرتضی چسبندگی هزینه و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 38-55]
 • کمالی کرمانی، نرجس ویژگی های کیفی گزارشات سیستم های اطلاعاتی حسابداری و مفید بودن کسب و کار الکترونیک در صنعت هتلداری ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 66-79]
 • کهنسال، ثمین بررسی مفهومی لزوم تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در بخش عمومی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 100-120]

گ

 • گلی، عباس مدل مفهومی حسابداری نسلی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 56-65]
 • گنجی ارجنکی، سمیه تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 96-111]

م

 • محرمی، مژگان تدوین شاخص های مورد نیاز درتهیه سیستم حسابداری محیط زیست پسماند [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 4-21]
 • محمدی، ناهید حسابداری فرامتغیر [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 4-15]
 • مرادی، مجید نقش مدیریت سود و هموار سازی سود در رفتار سیاسی مدیران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 80-95]
 • مشایخ، شهناز صندوق های سرمایه گذاری غیرانتفاعی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 24-37]
 • مهربان پور، محمدرضا حسابداری محیط زیست [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 32-47]
 • موسوی نژاد، سید روح اله بررسی کاربرد پژوهش های اقدامی در حسابداری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 4-23]

ن

 • ناظمی اردکانی، مهدی بررسی تاثیر تجدید ارائه سرفصل‌های اصلی صورت سود وزیان بر ارزش شرکت‌ [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 48-63]
 • نصراللهی، محمدحسین حضور همزمان حسابرسان در سمت بازرس قانونی و حسابرس شرکتها افزایش مخاطرات اخلاقی یا افزایش کیفیت حسابرسی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 96-113]
 • نمازی، محمد بررسی کاربرد پژوهش های اقدامی در حسابداری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 4-23]
 • نیک کار، جواد حسابرسی مشترک و پیامدهای استفاده از آن [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 64-83]

و

ه

 • همتی، حسن رابطه ابعاد فرهنگی با ارزشهای عدالت و بی طرفی در سیستم های مالیاتی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 36-53]