نمایه نویسندگان

آ

 • آبیار، مجید رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری، تاخیر گزارش حسابرسی و اظهار نظر حسابرسی [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 81-96]
 • آتشی گلستان، حجت اله تئوری نمایندگی، شکل قرارداد پاداش و مدل های چند دوره ای نمایندگی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 82-97]
 • آتشی گلستانی، حجت اله فرضیه‌ها و پیامدهای تغییر حسابرس [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 69-84]
 • آتشی گلستانی، حجت اله تئوری نمایندگی، قراردادهای انگیزشی و معیارهای اندازه‌گیری عملکرد [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 84-99]
 • آخوندزاده، فاطمه تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 70-87]
 • آخوندی، امید رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 13-28]
 • آدم پیرا، سعیده محرک ها و بازدارنده های پیشرفت زنان حسابدار [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 54-69]
 • آزاد، عبداله بررسی رابطه‌ی بین اجزای اقلام تعهدی و بازده سهام با تاکید بر نقش حساب‌های در یافتنی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 60-71]
 • آقابیگی نصراله آبادی، مصطفی چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 95-114]
 • آقایی، آرزو عوامل تعیین کننده تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 100-115]
 • آقایی، ندا بررسی رابطه بین رشد شرکت و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 79-94]

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم سو گیری‌های شناختی در قضاوت حرفه‌ای حسابرسی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 74-87]
 • ابراهیمی، شهلا مدیریت سود، انگیزه‌ها و راه‌کارها [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 124-140]
 • ابراهیمی، مهرداد مدیریت سود، انگیزه‌ها و راه‌کارها [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 124-140]
 • ابراهیمی رومنجان، مجتبی کنترل های داخلی، حلقه پیوسته زنجیره گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 49-70]
 • ابراهیمی کردلر، علی رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 13-28]
 • ابراهیمی کردلر، علی تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر محافظه کاری و به هنگام بودن شناسایی و گزارش اخبار خوب و بد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 28-41]
 • ابراهیمی میمند، مهدی مدل ارزش گذاری مازاد تمیز و اهمیت اقلام مازاد کثیف [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 16-31]
 • ابوحمزه، مینا مدل پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر (XBRL) در سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 85-98]
 • اثنی عشری، حمیده کیفیت سود و ویژگی های آن از دو منظر مباشرت و ارزشیابی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 4-19]
 • اثنی عشری، حمیده اهمیت خطاها در حسابداری از منظر اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 20-37]
 • اثنی عشری، حمیده خصوصی سازی و آثار آن بر بازارهای مالی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 4-19]
 • احدی سرکانی، سید یوسف بررسی رابطه حجم سهام شناور آزاد با شاخص‌های تعیین کننده ساختار صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 82-97]
 • احمد پور، احمد مسئولیت اجتماعی و تاثیر آن بر اعتبار شرکت ها [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 4-15]
 • احمد پور، احمد بررسی روش‌های استفاده از اختیارات مدیران و تأثیر کیفیت سود در گزارشگری سودآوری آتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 20-39]
 • احمدپور، احمد بررسی رابطه‌ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، بی‌طرفانه بودن پیش‌بینی سود هر سهم و کارایی بازار سهام [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 23-38]
 • احمدپور، احمد تاثیر متغیر‌های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی صنعت خودرو و قطعات) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 52-63]
 • احمدپور، جعفر حساب‌های دریافتنی: شبیه‌سازی روند حسابرسی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 79-96]
 • احمدی، احمد شناسایی مولفه های اثربخش استراتژی های رقابتی در اطلاعات مالی و حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 41-56]
 • احمدی، عاطفه سادات بررسی رابطه بین وضعیت مالی رقبا در بازار محصول و کیفیت افشاء اطلاعات [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 27-42]
 • احمدی، غلامرضا تأثیر شاخص‌های مالی و اجتماعی بر ارزش افزایی شرکت‌ها [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 101-110]
 • احمدیان، اعظم ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدیان، اعظم ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 89-104]
 • احمدی لویه، افشین اثر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه، خالص جریانهای نقدی و ارزش بازار بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 35-48]
 • اخلاقی یزدی نژاد، اسماعیل تدوین و تهیه نظام نامه راهبری شرکتی (مطالعه موردی شرکت گاز هرمزگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اخلاقی یزدی نژاد، اسماعیل تدوین و تهیه نظام نامه راهبری شرکتی (مطالعه موردی شرکت گاز هرمزگان) [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 57-76]
 • ارمغان، محمد مرورکلی بر چارچوب‌های کنونی گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 114-128]
 • اسپوکه، جلال بررسی مقایسه‌ای توجه به عوامل اصلی موفقیت در بین مدیران ایرانی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 72-85]
 • اسدی، امیرحسین ارزیابی الگوی اثربخشی کارکردهای شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 5-26]
 • اسعدی، عبدالرضا معیارهای ارزیابی عملکرد در ساختارهای مختلف مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 61-76]
 • اسعدی، عبدالرضا تاثیر متغیرهای شرکتی و نقش تعدیل کننده مالکیت دولت بر ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 70-89]
 • اسکندری، آتنا تحلیل محتوای درماندگی مالی [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 65-84]
 • اسکو، وحید تقلب در صورت‌های مالی: نیاز به تغییر الگو به سمت حسابداری دادگاهی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 45-60]
 • اسماعیل بیگی، فروغ مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت بانکداری کشورهای مختلف جهان [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 19-34]
 • اسماعیل زاده، حجت سو گیری‌های شناختی در قضاوت حرفه‌ای حسابرسی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 74-87]
 • اسماعیلی، حسن بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) جهت افزایش سرعت و شفافیت درگزارشگری مالی شرکتها [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 53-62]
 • اسماعیلی، غریبه تحقیقات راهبری شرکتی در حسابداری و حسابرسی: دیدگاهها، مفاهیم عملی وجهت‌گیری تحقیقات آتی [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 4-25]
 • اسماعیلی‌کیا، غریبه دارایی‌های سرمایه‌ای دولتی: رویکرد جامع عملی برای شناخت و گزارشگری دارایی‌ها [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 87-104]
 • اسمعیلی کجانی، محمد مروری جامع بر تئوری‌های سیاست تقسیم سود [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 22-35]
 • اشعری، الهام بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشعری، الهام بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 105-120]
 • اصغری، ایرج بررسی اثر محرک های(مشوق های) مالیاتی با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی «کنکاش تجربه کانادا» [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 86-100]
 • اصغری، مریم تاثیر توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه‌ها [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 31-44]
 • اعتمادی، حسین ارتباط ارزشی و اطلاعات حسابداری [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 5-16]
 • اعتمادی، حسین مروری جامع بر تئوری‌های سیاست تقسیم سود [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 22-35]
 • افتخاری، وحید مروری بر مفهوم کیفیت سود و ابهام موجود در تحقیقات آن [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 96-110]
 • افسای، اکرم شمه‌ای از پیشرفت‌های اخیر در تئوری گزارشگری مالی و افشاء [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 21-34]
 • افشار، مصطفی مقایسه توانایی سود عملیاتی، جریان وجوه نقد عملیاتی واجزای اقلام تعهدی درپیش بینی جریانهای نقدعملیاتی آتی شرکتها [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 52-63]
 • افیونی، علیرضا تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر حساسیت سرمایه­گذاری نسبت به نوسان های جریان نقدی عملیاتی در شرکت­های دارای محدودیت مالی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 4-17]
 • اقدام، رحیم حسابداری محیط زیست [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 32-47]
 • اقدامی، اکرم تاثیر تقسیم سود سهام بر اجتناب مالیاتی شرکت با توجه به ارزش سهامداران در شرکتهای پذیرفته در بورس و اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 123-140]
 • اکسون، اژدر تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده وبازه سهام تعدیل شده براساس ریسک [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 74-89]
 • الهامی، مهسا بررسی فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مورد اجزاء مستمر و غیر مستمر [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 44-57]
 • امام‌دوست، مصطفی اثرگذاری عوامل رفتاری و انعکاس سوگیری‌ دیرپذیری در رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 4-15]
 • امانی دادگر، بابک مروری بر مبانی حسابداری و نظام گزارشگری مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (با تأکید بر دانشگاه‌های علوم پزشکی) [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 17-36]
 • امیری، اسماعیل علل و پیامدهای خرید اظهارنظر حسابرس [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 5-26]
 • امیری، فاطمه السادات نگاهی به الگوریتم بهینه‌سازی توده ‌ذرات در بازار سرمایه [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 20-31]
 • اناری قره‌قشلاقی، حامد سیر تکاملی هزینه‌یابی محصولات و خدمات [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 5-22]
 • انصاری، عبدالمهدی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 26-39]
 • انصاری، عبدالمهدی مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 34-47]
 • اورادی، جواد بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 39-52]
 • ایمانی خوشخو، امید افشای مسئولیت اجتماعی در عصر بحران مالی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 70-81]
 • ایمانی خوشخو، امید رویکردهای جدید تحقیقات حسابداری و تحول تئوری حسابداری [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 92-105]
 • ایمنی، محسن الماس تقلب و مسئولیت مدیران و حسابرسان درقبال پیشگیری از تقلب [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 4-17]
 • ایمنی، محسن تبیین قدرت توضیحی معیارهای حسابداری در پیش‎بینی تعریف جدیدی از بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 4-15]

ب

 • بابائی، فاطمه مطالعه تطبیقی زکات واحد تجاری و قوانین و استانداردهای آن در کشورهای اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 5-22]
 • بابائی، کبری ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 39-54]
 • باباجانی، جعفر عوامل مؤثر بر خطاهای حافظه در قضاوت و تصمیم‌گیری [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 5-24]
 • بابایی، ساسان ارتباط ارزشی و اطلاعات حسابداری [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 5-16]
 • بابایی ورنوسفادرانی، محمد ابراهیم سیر تکاملی هزینه‌یابی محصولات و خدمات [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 5-22]
 • باتقوا، مصطفی تاثیر عوامل غیر استدلالی در تصمیم گیری های مالی و مدیریت [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 98-109]
 • بادآور نهندی، یونس بررسی تاثیر چرخه عمر و جریان نقد آزاد بر بازده و نسبت پرداخت سود سهام [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 32-49]
 • بادآور نهندی، یونس ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 39-54]
 • بادآور نهندی، یونس بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، معاملات و نقدشوندگی سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 84-99]
 • بادآور نهندی، یونس مروری بر مبانی حسابداری و نظام گزارشگری مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (با تأکید بر دانشگاه‌های علوم پزشکی) [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 17-36]
 • بادآور نهندی، یونس شناسایی مولفه ها و عوامل موثر بر انتقال دانش IFRS با تاکید بر محتوای دانش، بازیگران دانش و فاصله سازمانی بین آنها با روش تحلیل تم [(مقالات آماده انتشار)]
 • بادآور نهندی، یونس شناسایی مولفه‌ها و عوامل موثر بر انتقال دانش IFRS با تاکید بر محتوای دانش، بازیگران دانش و فاصله سازمانی بین آنها با روش تحلیل تم [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 111-130]
 • بادپا، بهروز مقایسه نقش صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود و صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش در اندازه‌گیری عملکرد استراتژیک [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 5-20]
 • بازگیر، بهمن تدوین و تهیه نظام نامه راهبری شرکتی (مطالعه موردی شرکت گاز هرمزگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازگیر، بهمن تدوین و تهیه نظام نامه راهبری شرکتی (مطالعه موردی شرکت گاز هرمزگان) [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 57-76]
 • باغومیان، رافیک پارادایم تفسیرگرایی در حسابداری مدیریت: تعامل گرایی نمادین و ساختارگرایی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 53-68]
 • باقرپور ولاشانی، محمد علی ارائه مدلی تجربی برای پیاده‌سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 80-101]
 • بایزیدی، انور بررسی مقایسه‌ای توجه به عوامل اصلی موفقیت در بین مدیران ایرانی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 72-85]
 • بحرینی، مریم تأثیر ویژگی‌های خاص شرکت بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 50-65]
 • بخشی، نیره بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و ریسک اعتباری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 53-68]
 • بخشیان، عسل نقش کمیته حسابرسی در تعدیل ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی با حق الزحمه و تخصص حسابرس [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 55-74]
 • بذرافشان، آمنه بررسی تناسب محتوای متون حسابداری مدیریت با نیازهای روز با استفاده از متن‌کاوی متون حسابداری مدیریت [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 20-27]
 • بذرافشان کوجل، مهدی تاثیر محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی محافظه کاری حسابداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • بذرافشان کوجل، مهدی تاثیر محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی محافظه کاری حسابداری [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 77-92]
 • برادران حسن زاده، رسول بررسی تاثیر چرخه عمر و جریان نقد آزاد بر بازده و نسبت پرداخت سود سهام [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 32-49]
 • برادران حسن زاده، رسول ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 39-54]
 • برادران حسن زاده، رسول بررسی تاثیر محافظه کاری بر گزارشگری به موقع اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 38-51]
 • برزگر، الهه مبانی روش‌شناختی تدوین استانداردهای حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 16-27]
 • برزگر، قدرت اله تحقیقات حسابداری مدیریت؛ با تاکید بر روش تحقیق کیفی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 4-19]
 • برزگر، قدرت اله تاثیر ویژگی‌های کمیته‌ی حسابرسی بر اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 25-42]
 • برزگر، قدرت اله تدوین الگویی برای افشاء فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های ایرانی با تاکید بر استانداردهای حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 81-104]
 • برزگری خانقاه، جمال مروی بر مطالعات و مفاهیم تقلب در حسابداری و حسابرسی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 58-73]
 • برزیده، فر خ بررسی فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مورد اجزاء مستمر و غیر مستمر [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 44-57]
 • برزیده، فرخ عوامل مؤثر بر خطاهای حافظه در قضاوت و تصمیم‌گیری [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 5-24]
 • برمکی، ناهید تاثیر تقسیم سود سهام بر اجتناب مالیاتی شرکت با توجه به ارزش سهامداران در شرکتهای پذیرفته در بورس و اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 123-140]
 • بسطامی، فاطمه زمان‌بندی بالاترین قیمت 52 هفته و بازده مقطعی سهام [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 21-34]
 • بشارت پور، فاطمه تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت. [(مقالات آماده انتشار)]
 • بشارت پور، فاطمه تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 21-36]
 • بشکوه، مهدی رتبه شفافیت گزارشگری مالی مبتنی بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری؛ ارائه مدل جامع اندازه گیری و شواهدی از نقش ویژگی های حسابرس در بهبود آن [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 69-86]
 • بشیری منش، نازنین عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری: از تئوری تا عمل [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 74-91]
 • بشیری منش، نازنین تأثیر ویژگی‌های شخصیتی حسابرسان بر درک مسئولیت اجتماعی و رضایت شغلی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 91-112]
 • بصیرت، مهدی علم‌سنجی پژوهش‌های کارایی سرمایه‌گذاری در ایران (مطالعه هم‌رخدادی واژگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بصیرت، مهدی علم‌سنجی پژوهش‌های کارایی سرمایه‌گذاری در ایران (مطالعه هم‌رخدادی واژگان) [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 55-72]
 • بصیرزاده، محمد حسین تعیین موثرترین عامل (از بین عوامل اعتماد به توانایی، سودمند دانستن ابزار کمکی، برآورد اندازه ی شرکت، فشار حرفه) بر میزان استفاده ازابزار کمکی تصمیم گیری در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 102-115]
 • بلالی، حسن کیفیت اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه‌ای شرکت‌ها: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 86-100]
 • بنابی قدیم، رحیم دیدگاه تئوریک نسبت به فرایند تدوین پاداش [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 43-56]
 • بنابی قدیم، رحیم کیفیت سود: چالش بزرگ حسابداری [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 23-38]
 • بنایی قدیم، رحیم بررسی نظری اهمیت و دلایل گزارشگری کاهش ارزش داراییها [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 5-16]
 • بنایی قدیم، رحیم عوامل موثر بر افشای اختیاری اطلاعات (تئوریها و کاربردها) [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 32-43]
 • بندانی، سمیه تاثیر شفافیت اطلاعات بر مخارج تحقیق و توسعه شرکت با در نظر گرفتن نقش ریسک‌های شغلی مدیران و فرصت‌های سرمایه گذاری [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 121-140]
 • بهارمقدم، مهدی حسابداری منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین دارایی یک سازمان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 32-43]
 • بهرامی، آسو تقلب در صورت‌های مالی و تکنیک‌های نوین مورد استفاده جهت کشف آن [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 105-118]
 • بهشت پسند، محسن رابطه بین جنسیت مدیریت و افشای سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 43-62]
 • بولو، قاسم مروری بر مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 34-53]
 • بولو، قاسم معیارهای تجربی کیفیت سود [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 46-69]
 • بیات، مرتضی پاردایم‌های فکری حسابداری [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 47-60]
 • بیات، مصطفی رابطه‌ داده‌های حجیم با تقلب در حسابداری [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 5-12]
 • بیک بشرویه، سلمان بررسی رابطه بین چسبندگی موجودی‌ها و عملکرد شرکت‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیک بشرویه، سلمان بررسی رابطه بین چسبندگی موجودی‌ها و عملکرد شرکت‌ها [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 37-54]
 • بینشیان، زهرا آیا حرفه حسابداری آمادگی پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 99-114]

پ

 • پاکدل، عبدالله بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 85-96]
 • پاکدل، عبدالله مروری برادبیات سرمایه فکری [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 64-81]
 • پاکدل، عبدالله مرورکلی بر چارچوب‌های کنونی گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 114-128]
 • پرتوی، پارسا تأثیر مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان سود شرکت‌های بورسی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 53-70]
 • پرتوی، رویا تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت. [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرتوی، رویا تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 21-36]
 • پرتوی، ناصر کنترل های داخلی، حلقه پیوسته زنجیره گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 49-70]
 • پرتوی، ناصر کاربرد هزینه یابی هدف و جریان ارزش در حسابداری ناب [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 60-73]
 • پرندین، کاوه مطالعه ارزش اطلاعاتی مولفه های سود در دوران بحران مالی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 75-88]
 • پروایی، اکبر مروری بر مفهوم کیفیت سود و ابهام موجود در تحقیقات آن [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 96-110]
 • پناه زاده، رحیم ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده برای خدمات سازمان تأمین اجتماعی (واحد مستمری‌های شعبه 22 تهران) [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 75-88]
 • پناهیان، حسین رابطه ابعاد فرهنگی با ارزشهای عدالت و بی طرفی در سیستم های مالیاتی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 36-53]
 • پناهیان، حسین بررسی مولفه های موثر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 27-52]
 • پناهیان، سارا بررسی تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بـر مدیریت نقدینگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 58-73]
 • پهلوان، سمیرا بررسی رابطه بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 28-43]
 • پورآقاجان، عباسعلی پیش‌بینی بازده سهام با تاکید بر نقش معیارهای مالی و نظارتی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 125-146]
 • پورحسن سنگری، سارا تأثیر شدت ضعف در کنترل‌های داخلی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 109-124]
 • پورحیدری، امید تعدیلات سنواتی: نوع، علل و واکنش بازار سرمایه [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 30-45]
 • پورحیدری، امید گروه‌های تجاری: واقعیت اقتصادی ناشناخته [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 70-83]
 • پوررضا، عسکر اسناد خزانه اسلامی: ابزاری نوین در تأمین مالی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 67-82]
 • پورزمانی، زهرا تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 20-33]
 • پورزمانی، زهرا تاثیر سرمایه در گردش بر سودآوری در کسب و کار [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 93-104]
 • پورزمانی، زهرا میزان دستیابی به اهداف اخلاقی آئین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی ایران برمبنای مکاتب اخلاقی ساختارگرا (با استفاده از تکنیک دلفی – فازی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورزمانی، زهرا میزان دستیابی به اهداف اخلاقی آئین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی ایران برمبنای مکاتب اخلاقی ساختارگرا (با استفاده از تکنیک دلفی – فازی) [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 73-88]
 • پورزمانی، زهرا تاثیر رهبری تحول گرا بر قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش حسابرسان [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 23-40]
 • پورعلی، محمدرضا مروری نظری بر نقش مسئولیت اجتماعی شرکت (اخلاق فراسازمانی) در پیش‌بینی سود توسط سرمایه‌گذاران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 35-50]
 • پورعلی، محمدرضا ارائه مدل احتمال وقوع پولشویی بر مبنای ویژگی های کیفی گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 5-26]
 • پورگودرزی، علیرضا تورم، حسابداری تورمی و عدالت مالیاتی [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 27-46]
 • پیفه، احمد بررسی تأثیر روش‌های بودجه‌بندی بر تخصیص بهینه منابع [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 69-90]

ت

 • تابش، زهراه آیا حرفه حسابداری آمادگی پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 99-114]
 • تاتلی، رشید کیفیت سود و وضعیت مالی شرکت ها [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 4-19]
 • تاریوردی، فرزاد میزان دستیابی به اهداف اخلاقی آئین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی ایران برمبنای مکاتب اخلاقی ساختارگرا (با استفاده از تکنیک دلفی – فازی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاریوردی، فرزاد میزان دستیابی به اهداف اخلاقی آئین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی ایران برمبنای مکاتب اخلاقی ساختارگرا (با استفاده از تکنیک دلفی – فازی) [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 73-88]
 • تازیکی، صدیقه تأثیر روابط بین تأمین‌کننده و مشتری بر برگشت‌پذیری ساختار سرمایه با نقش تعدیلگر عدم قطعیت بنیادین [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترکمن، حمید امکان سنجی پیاده سازی تکنیک بودجه بندی بر مبنای فعالیت در شرکت گاز پارس جنوبی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 87-100]
 • تشکری جهرمی، محمد سیاست تقسیم سود در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی: مطالعه تجربی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 14-29]
 • تقوی قاسم آباد، فاطمه تاثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی با استفاده از معیارهای ریسک مالی و ریسک اقتصادی بر ریسک سقوط سهام [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 47-62]
 • تقوی مقدم، علی بررسی موانع پیاده‌سازی کارت ارزیابی متوازن (BSC) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه حسابداران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 54-73]
 • تقی‌زاده، رضا سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 48-59]
 • تقی زاده، رضا تقلب و تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 5-18]
 • تقی نتاج، غلامحسن نگاهی به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از منظر تحلیل بنیادی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 31-46]
 • تقی نتاج ملکشاه، غلامحسن شناسایی و رتبه بندی چالش های (تعیین) اندازه گیری ارزش منصفانه دراجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 (IFRS13) در بانک‌های غیر دولتی ایران [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 23-46]
 • تمیمی، محمد برداشت سرمایه گذاران ایرانی از استقلال حسابرس [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 22-37]
 • تنانی، محسن نوسانات سود و تاخیر در گزارش حسابرسی [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 105-124]

ث

 • ثقفی، علی بررسی تطبیقی نحوه برگزاری دوره‌ی دکتری حسابداری در ایران و دانشگاه‌های برتر دنیا [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 5-22]
 • ثقفی، علی تحقیقات حسابداری مدیریت؛ با تاکید بر روش تحقیق کیفی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 4-19]
 • ثقفی، علی عدالت در تدوین استانداردهای حسابداری [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 20-33]
 • ثنایی، غلامرضا اثر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه، خالص جریانهای نقدی و ارزش بازار بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 35-48]

ج

 • جاری، اعظم عوامل تعیین کننده تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 100-115]
 • جامعی، رضا بررسی تاثیر الزام آئین نامه حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (جامعه حسابداران رسمی ایران) بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 75-90]
 • جامعی، رضا بررسی تأثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌گیری مدیران (مطالعه موردی: بانک‌های تجاری کرمانشاه) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 58-73]
 • جامعی، رضا تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر اجرای توصیه‌های حسابرسی داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 57-74]
 • جامعی، رضا سیستم اطلاعات حسابداری وحاکمیت شرکتی [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 5-22]
 • جان افزایی، نصراله بررسی سیستم‌های حسابداری قیمت تمام‌شده در شرکت‌های دولتی ایران [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 74-83]
 • جبارزاده کنگرلویی، سعید نقش اقلام تعهدی حسابداری در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 32-47]
 • جباری، حسین بررسی مولفه های موثر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 27-52]
 • جباری، حسین مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان در فرآیند قضاوت و اعتباربخشی گزارشات مالی (مورد مطالعه : مؤسسات حسابرسی شهر تهران) [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 45-64]
 • جعفرپور، هومن مروری بر حسابداری محیط زیست [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 35-54]
 • جعفری، صدیق تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر اجرای توصیه‌های حسابرسی داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 57-74]
 • جعفری، علی پیش‌بینی بازده سهام با تاکید بر نقش معیارهای مالی و نظارتی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 125-146]
 • جعفری باوریانی، زهرا بررسی تاثیر تجدید ارائه سرفصل‌های اصلی صورت سود وزیان بر ارزش شرکت‌ [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 48-63]
 • جعفری صمیمی، احمد تاثیر متغیر‌های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی صنعت خودرو و قطعات) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 52-63]
 • جلیلی، صابر بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، معاملات و نقدشوندگی سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 84-99]
 • جمالیان پور، مظفر بررسی تأثیر قراردادهای هوشمند بر حرفه حسابداری و حسابرسی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 89-102]
 • جمشیدی نوید، بابک گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت: چالش های استانداردگذاری وخدمات اطمینان بخش [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 83-98]
 • جمشیدی نوید، بابک طراحی و اعتبار سنجی الگوی بررسی نقش سوگیری شناختی مدیران بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 27-44]
 • جمشیدی نوید، بهاره طراحی و اعتبار سنجی الگوی بررسی نقش سوگیری شناختی مدیران بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 27-44]
 • جندقی قمی، محمد حسابداری محیط زیست [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 32-47]
 • جهانبانی، مصطفی ارائه مدلی تجربی برای پیاده‌سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 80-101]
 • جهان بخش، امید نقش تعدیل کننده اهرم مالی و سیاست تقسیم سود در تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 5-20]
 • جهان بینی، الهام بررسی تأثیر روش‌های بودجه‌بندی بر تخصیص بهینه منابع [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 69-90]
 • جهانشاد، آزیتا تاثیر سرمایه در گردش بر سودآوری در کسب و کار [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 93-104]
 • جهانشاد، آزیتا بررسی آثار بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی طبق دستورالعمل بانک مرکزی بر شاخص‌های مالی و مدیریت سود در بانک‌ها [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 99-120]
 • جهانشاد، آزیتا شناسایی و رتبه بندی چالش های (تعیین) اندازه گیری ارزش منصفانه دراجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 (IFRS13) در بانک‌های غیر دولتی ایران [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 23-46]
 • جهانشاد، آزیتا تاثیر رهبری تحول گرا بر قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش حسابرسان [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 23-40]
 • جوادی، فرشته ارزیابی کارایی شرکت‏های دولتی خصوصی شده در ایران، قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(DEA) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 72-85]
 • جوادیان وندی میاندوآب، بهاره زمان‌بندی بالاترین قیمت 52 هفته و بازده مقطعی سهام [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 21-34]
 • جوانشیری، حسین تحلیل محتوای درماندگی مالی [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 65-84]
 • جودکی چگنی، زهرا پارادایم تفسیرگرایی در حسابداری مدیریت: تعامل گرایی نمادین و ساختارگرایی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 53-68]

چ

 • چالاکی، پری حسابداری قضایی و نقش آن در پیشگیری و کشف تقلب [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 44-57]
 • چالاکی، پری پیش بینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم گیری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 110-123]
 • چگینی، اکرم رابطه انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شرکت ها [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 30-49]
 • چناری بوکت، حسن ابعاد و رویکرد های نظریه مالی رفتاری [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 78-95]

ح

 • حاجی رضا، محمدرضا تاثیر اقلام تعهدی و جریان نقد آزاد بر پایداری مالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی‌زاده، فتح‌اله بررسی و تبیین جایگاه حسابرسی عملیاتی در نظام اقتصادی ایران با تمرکز بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 96-110]
 • حاجی مرادخانی، حدیثه نقش بازی‌ها در آموزش حسابداری [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 17-32]
 • حاجیها، زهره مدل مفهومی حسابداری نسلی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 56-65]
 • حاجیها، زهره بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و ریسک اعتباری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 53-68]
 • حاجیها، زهره متن کاوی و پیش بینی درماندگی مالی [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 39-52]
 • حجازی، رضوان بررسی آئین رفتار حرفه ای حسابرسان از دیدگاه قرآن [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 4-13]
 • حجازی، رضوان تدوین شاخص های مورد نیاز درتهیه سیستم حسابداری محیط زیست پسماند [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 4-21]
 • حجازی، رضوان رابطه‌ داده‌های حجیم با تقلب در حسابداری [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 5-12]
 • حجازی، رضوان بررسی تناسب محتوای متون حسابداری مدیریت با نیازهای روز با استفاده از متن‌کاوی متون حسابداری مدیریت [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 20-27]
 • حرآبادی فراهانی، حسین بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل‌هایداخلی بر اساس چارچوب کوزو [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 58-71]
 • حسن پور، شیوا تاثیر شرایط عدم اطمینان بر رابطه‌‌‌‌ی محافظه‌‌‌‌کاری و انحراف پیش‌‌‌‌بینی سود [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 95-112]
 • حسن زاده، ایمان گزارشگری مالی تحت وب [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 20-35]
 • حسن نتاج کردی، محسن راهکارهای اسلامی برای مدیریت سود [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 71-86]
 • حسن نتاج کردی، محسن تاثیر ویژگی‌های کمیته‌ی حسابرسی بر اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 25-42]
 • حسن نتاج کردی، محسن تدوین الگویی برای افشاء فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های ایرانی با تاکید بر استانداردهای حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 81-104]
 • حسنی، محمد نقش چالش‌ها و پیامدهای شاخص پیچیدگی اقتصادی و رشد اقتصادی در بستر نااطمینانی محیطی بر انگیزه اختیاری مدیران در گزارشگری مالی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 55-78]
 • حسنی، محمد بررسی پیامد تغییر طبقه‌ بندی هزینه‌ها بر عملکرد سهام پس از عرضه عمومی اولیه [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 65-88]
 • حسنی القار، مسعود مروری بر مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 34-53]
 • حسنی القار، مسعود بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه‌کاری حسابداری [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 17-30]
 • حسنی القار، مسعود معیارهای تجربی کیفیت سود [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 46-69]
 • حسین زاده، عبدالله بررسی رابطه بین وضعیت مالی رقبا در بازار محصول و کیفیت افشاء اطلاعات [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 27-42]
 • حسینی، سید احسان مروری جامع بر مدیریت سود (بخش اول) [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 4-19]
 • حسینی، سید احسان مروری جامع بر مدیریت سود (بخش دوم) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 4-19]
 • حسینی، سید رسول تغییرات سود سهام و عملکرد سودهای آتی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 82-95]
 • حسینی، سید رسول بررسی عوامل ناکامی تحقیقات تجربی در حسابداری مدیریت [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 58-69]
 • حسینی، سید رسول کاربرد فرآیندهای تصادفی از نوع زنجیره های مارکف در حسابداری [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 41-58]
 • حسینی، سید علی حسابرسی مسئولیت اجتماعی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 65-78]
 • حسینی، سید علی مبانی نظری خوش‌بینی مدیران و اندازه‌گیری آن [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 5-24]
 • حسینی، سید علی مطالعه تطبیقی زکات واحد تجاری و قوانین و استانداردهای آن در کشورهای اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 5-22]
 • حسینی، سیدعلی حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و پیامدهای آن [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 33-46]
 • حسینی صرانی، محمد هادی سیاست تقسیم سود در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی: مطالعه تجربی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 14-29]
 • حسینی نسب، مهناز بررسی تاثیر محافظه کاری بر گزارشگری به موقع اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 38-51]
 • حسینی ولشکلائی، سیده مهسا رابطه ساختار سرمایه و مالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 75-92]
 • حکیمی، فرهاد رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی از منظر حقوقی – اقتصادی [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 143-160]
 • حمیدیان، محسن رابطه ساختار سرمایه و مالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 75-92]
 • حیاتی، نهاله صندوق های سرمایه گذاری غیرانتفاعی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 24-37]
 • حیدرپور، فرزانه تاثیر افشای محیط زیست، منابع انسانی و اهداف و برنامه های مدیریت بر تداوم فعالیت های شرکت ها [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 50-65]
 • حیدرپور، فرزانه تأثیر شدت ضعف در کنترل‌های داخلی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 109-124]
 • حیدرپور، فرزانه تاثیرمدیریت سود بررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 44-57]
 • حیدرپور، فرزانه تأثیر مسؤلیت اجتماعی شرکت بر ریسک ورشکستگی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 25-40]
 • حیدرپور، فرزانه شناسایی و رتبه بندی چالش های (تعیین) اندازه گیری ارزش منصفانه دراجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 (IFRS13) در بانک‌های غیر دولتی ایران [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 23-46]
 • حیدرزاده، سعیده مروری جامع بر معیار های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد مالی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 73-94]
 • حیدری، زهره بررسی تاثیر استاندارهای 30 و 31 حسابداری بر معیارهای ارزیابی عملکرد و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 84-95]
 • حیدری، محمد بررسی تاثیر قابلیت خوانایی گزارش‌های مالی سالانه بر هزینه حقوق صاحبان سهام با نقش تعدیلگری لحن گزارشگری [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری رستمی، کرامت الله تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر محافظه کاری و به هنگام بودن شناسایی و گزارش اخبار خوب و بد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 28-41]
 • حیدری‌نژاد، قدرت‌اله حسابرسی مشترک و پیامدهای استفاده از آن [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 64-83]
 • حیدری نژاد، قدرت اله گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت: چالش های استانداردگذاری وخدمات اطمینان بخش [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 83-98]
 • حیدری نژاد، قدرت اله ابعاد اثربخشی کمیته حسابرسی پس از قانون ساربینز-آکسلی [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 85-102]

خ

 • خاجوی، شکراله تقلب و تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 5-18]
 • خادم، حمید رفتار اخلاقی حسابداران تفاوت های بین عقاید و عمل [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 50-69]
 • خادمی، ساسان حسابداری منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین دارایی یک سازمان [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 32-43]
 • خاکساری، ایمان ساختار سرمایه و جایگاه رقابتی در بازار محصول (تحت رقابت‌های کورنات و برتراند) [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 59-74]
 • خان زاده، محمد از ایزو تا کوزو: راهی که باید رفت [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 63-74]
 • خانی، عبدالله بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه وجه نقد نگهداری شده و بازده غیرعادی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 30-41]
 • خاوری، حمید مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان در فرآیند قضاوت و اعتباربخشی گزارشات مالی (مورد مطالعه : مؤسسات حسابرسی شهر تهران) [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 45-64]
 • خدائی قیه چمن، زینب بررسی تاثیر چرخه عمر و جریان نقد آزاد بر بازده و نسبت پرداخت سود سهام [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 32-49]
 • خدابخش، روشنک بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدابخش، روشنک بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 105-120]
 • خدابنده لو، روح اله نقش بازی‌ها در آموزش حسابداری [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 17-32]
 • خدادادی، ولی عوامل موثر بر افشای اختیاری اطلاعات (تئوریها و کاربردها) [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 32-43]
 • خدامی پور، احمد مقایسه نقش صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود و صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش در اندازه‌گیری عملکرد استراتژیک [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 5-20]
 • خدامی پور، احمد هموارسازی سود، قیمت‌گذاری اشتباه سهام و سرمایه‌گذاری شرکتها [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 20-29]
 • خدامی پور، احمد بررسی عوامل ناکامی تحقیقات تجربی در حسابداری مدیریت [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 58-69]
 • خردیار، سینا اسناد خزانه اسلامی: ابزاری نوین در تأمین مالی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 67-82]
 • خشنودی نیا، سمانه مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه‌ی ثبات و تغییر حسابداری مدیریت در طول زمان [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 108-120]
 • خلیفه سلطانی، سید احمد مدل هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 32-47]
 • خلیفه سلطانی، سید احمد رابطه بین افشای پایداری شرکت و ریسک [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 5-20]
 • خلیفه سلطانی، سیداحمد چارچوب پیش‌بینی‌ سود مدیریت [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 35-52]
 • خلیفه سلطانی، سیداحمد رابطه بین افشای پایداری شرکت و ریسک [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیل ارجمندی، زینب ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیل ارجمندی، زینب ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 89-104]
 • خلیلیان موحد، سمیه رویکرد ریسک تجاری؛ رویکردی نوین جهت افزایش کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 84-94]
 • خمامی، ساناز بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 105-120]
 • خوئینی، مهین مبانی نظری خوش‌بینی مدیران و اندازه‌گیری آن [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 5-24]
 • خواجوی، شکراله نگاهی به الگوریتم بهینه‌سازی توده ‌ذرات در بازار سرمایه [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 20-31]
 • خواجوی، شکراله انصاف و جایگاه آن در نظام پاسخ‌گویی مالی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 22-29]
 • خواجوی، شکراله سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 48-59]
 • خواجوی، شکراله تورم، حسابداری تورمی و عدالت مالیاتی [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 27-46]
 • خوزین، علی استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی موازنه بین زمان، بها، کیفیت و ریسک در پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 104-123]
 • خوزین، علی تأثیر روابط بین تأمین‌کننده و مشتری بر برگشت‌پذیری ساختار سرمایه با نقش تعدیلگر عدم قطعیت بنیادین [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دارابی، رویا بررسی تحلیلی درماندگی مالی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 47-64]
 • دارابی، رویا اثر تعدیلی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه هزینه‌های نمایندگی و روابط سیاسی [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 91-104]
 • دارابی، رویا ابعاد و رویکرد های نظریه مالی رفتاری [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 78-95]
 • دارابی، رویا مطالعه ارزش اطلاعاتی مولفه های سود در دوران بحران مالی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 75-88]
 • دارابی، رویا رابطه بین جنسیت مدیریت و افشای سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 43-62]
 • دارابی، رویا تاثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی با استفاده از معیارهای ریسک مالی و ریسک اقتصادی بر ریسک سقوط سهام [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 47-62]
 • دارابی، رویا ارزیابی الگوی اثربخشی کارکردهای شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 5-26]
 • دارابی، رویا تاثیر اقلام تعهدی و جریان نقد آزاد بر پایداری مالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • دامغانی، کورش زمان بندی استراتژیک در اعلام سود پیش بینی شده مدیریت [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 78-90]
 • درویشی، نسرین بررسی تأثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌گیری مدیران (مطالعه موردی: بانک‌های تجاری کرمانشاه) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 58-73]
 • دریایی، عباسعلی مروری برادبیات سرمایه فکری [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 64-81]
 • دستگیر، محسن مروری جامع بر مدیریت سود (بخش اول) [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 4-19]
 • دستگیر، محسن مروری جامع بر مدیریت سود (بخش دوم) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 4-19]
 • دل آرام، محمد تعیین موثرترین عامل (از بین عوامل اعتماد به توانایی، سودمند دانستن ابزار کمکی، برآورد اندازه ی شرکت، فشار حرفه) بر میزان استفاده ازابزار کمکی تصمیم گیری در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 102-115]
 • دلیری، علیرضا بررسی عوامل اثرگذار بر گرایش کارآفرینان به جوامع الکترونیکی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 48-63]
 • دهستانی، محمد علی تئوری نمایندگی و جرایم مالی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 37-52]
 • دهقان خانقاهی، بیتا نقش اقلام تعهدی حسابداری در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 32-47]
 • دهقان زاده، حامد بررسی تأثیر روش‌های بودجه‌بندی بر تخصیص بهینه منابع [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 69-90]
 • دولت آبادی، مهدیه آنچه در مورد صندوق های مشترک سرمایه گذاری باید بدانیم [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 90-97]
 • دولت خواه، امیر علم‌سنجی پژوهش‌های کارایی سرمایه‌گذاری در ایران (مطالعه هم‌رخدادی واژگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دولت خواه، امیر علم‌سنجی پژوهش‌های کارایی سرمایه‌گذاری در ایران (مطالعه هم‌رخدادی واژگان) [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 55-72]
 • دولو، مریم دولو زمان‌بندی بالاترین قیمت 52 هفته و بازده مقطعی سهام [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 21-34]
 • دین پژوه، فاطمه تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 70-87]

ذ

 • ذبیحی، علی رویکرد مدل معادلات ساختاری در آزمون ابعاد اخلاقی حسابرسان (صداقت، شایستگی و بی‌طرفی) تحت تأثیر فرسودگی شغلی و هوش معنوی [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 115-142]

ر

 • راد، عباس تقلب در صورت‌های مالی و تکنیک‌های نوین مورد استفاده جهت کشف آن [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 105-118]
 • رامشه، منیژه جایگاه عامل زمان در سلسله‌مراتب عوامل موثر بر اهرم [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 77-90]
 • رامشه، منیژه همبستگی شاخصهای نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 68-79]
 • رامشه، منیژه تحقیقات راهبری شرکتی در حسابداری و حسابرسی: دیدگاهها، مفاهیم عملی وجهت‌گیری تحقیقات آتی [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 4-25]
 • ربیعی، علی بخش بندی مشتریان بانک های تهران بر مبنای مزایای مورد انتظار ایشان [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 4-19]
 • رجبعلی زاده، جواد بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 39-52]
 • رجبی، رضا بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه وجه نقد نگهداری شده و بازده غیرعادی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 30-41]
 • رجبی، علی اکبر مروری نظری بر نقش مسئولیت اجتماعی شرکت (اخلاق فراسازمانی) در پیش‌بینی سود توسط سرمایه‌گذاران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 35-50]
 • رجبی، علی اکبر مدل سنجش عملکرد نظام حسابرسی داخلی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 131-152]
 • رحمانی، علی تأثیر ذینفعان در ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 23-40]
 • رحمانی، علی محرک ها و بازدارنده های پیشرفت زنان حسابدار [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 54-69]
 • رحیم پور، محمد تغییرات سود سهام و عملکرد سودهای آتی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 82-95]
 • رسائیان، امیر مبانی نظری اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و روش‌های اندازه گیری آن [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 88-100]
 • رستمی، امین رفتار اخلاقی حسابداران تفاوت های بین عقاید و عمل [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 50-69]
 • رستمی، شعیب بررسی مفهومی لزوم تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در بخش عمومی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 100-120]
 • رضا پور، نرگس عدالت در تدوین استانداردهای حسابداری [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 20-33]
 • رضایی، آزاده تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 20-33]
 • رضایی، فرزین رابطه انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شرکت ها [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 30-49]
 • رضایی، فرزین مقایسه توانایی سود عملیاتی، جریان وجوه نقد عملیاتی واجزای اقلام تعهدی درپیش بینی جریانهای نقدعملیاتی آتی شرکتها [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 52-63]
 • رضایی، فرزین کاربردهای مالی الگوریتم کلونی مورچگان [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 48-59]
 • رضایی، مهدی بررسی اثرات فراگیری در محصولات جدید (شرکت صنعت داران افتخاری شیراز) [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 54-69]
 • رضایی، هدی بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 18-29]
 • رکابدار، قاسم تاثیر محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی محافظه کاری حسابداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رکابدار، قاسم تاثیر محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی محافظه کاری حسابداری [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 77-92]
 • رمضانی، محمدجواد کاربرد حسابداری مدیریت زیست‌محیطی در شناسایی هزینه‌های زیست‌محیطی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 37-48]
 • رهروی دستجردی، علیرضا معرفی جایگزین‌هایی برای شیوه تفکر در حسابداری: «رویکرد انتقادی» و «تفکر بینابینی» [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 29-44]
 • رهروی دستجردی، علیرضا ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 20-31]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون انگیزه های ریسک پذیری و جنسیت مدیران ارشد اجرایی از دیدگاه مدل نمایندگی رفتاری [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 5-26]
 • روخ چکار، حسین تأثیر مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان سود شرکت‌های بورسی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 53-70]
 • رویایی، رمضانعلی تحلیل ‌میزان ‌رعایت ‌آیین‌نامه ‌رفتار ‌حرفه‌ای ‌توسط ‌حسابرسان ‌شاغل ‌در ‌مؤسسات ‌حسابرسی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 45-58]

ز

 • زارع، زهرا مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 34-47]
 • زارع رفیع، سمانه شناسایی و رتبه بندی چالش های (تعیین) اندازه گیری ارزش منصفانه دراجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 (IFRS13) در بانک‌های غیر دولتی ایران [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 23-46]
 • زردکوهی، محسن تعیین موثرترین عامل (از بین عوامل اعتماد به توانایی، سودمند دانستن ابزار کمکی، برآورد اندازه ی شرکت، فشار حرفه) بر میزان استفاده ازابزار کمکی تصمیم گیری در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 102-115]
 • زمانی، رضا تأثیر تعهد حرفه‌ای و رده سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش‌کردن زمان به وسیله حسابرس: با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی رضایت شغلی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 5-20]
 • زمانی، فرزاد بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و نوع صنعت (پتروشیمی و پالایشی) بر رابطه بین ناکارایی کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیریت سود [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 75-86]
 • زندی، آناهیتا انگیزه های ریسک پذیری و جنسیت مدیران ارشد اجرایی از دیدگاه مدل نمایندگی رفتاری [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 5-26]
 • زیاری، رضا آیا حرفه حسابداری آمادگی پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 99-114]
 • زیباپور، عقیل تدوین و تهیه نظام نامه راهبری شرکتی (مطالعه موردی شرکت گاز هرمزگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیباپور، عقیل تدوین و تهیه نظام نامه راهبری شرکتی (مطالعه موردی شرکت گاز هرمزگان) [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 57-76]
 • زین العابدینی، محمد کاربرد هزینه یابی هدف و جریان ارزش در حسابداری ناب [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 60-73]
 • زین العابدینی، محمد بررسی مولفه های موثر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 27-52]
 • زینالی، مهدی شناسایی مولفه ها و عوامل موثر بر انتقال دانش IFRS با تاکید بر محتوای دانش، بازیگران دانش و فاصله سازمانی بین آنها با روش تحلیل تم [(مقالات آماده انتشار)]
 • زینالی، مهدی شناسایی مولفه‌ها و عوامل موثر بر انتقال دانش IFRS با تاکید بر محتوای دانش، بازیگران دانش و فاصله سازمانی بین آنها با روش تحلیل تم [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 111-130]
 • زیودار، زهره مروری بر مبانی نظری حسابداری بهای تمام شده گردش مواد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 4-19]

س

 • سادات نصیری، سپیده تغییرات سری زمانی محافظه‌کاری در حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 4-21]
 • ساری، محمدعلی الگوهای نظری طبقه‌‌بندی اطلاعات در صورت جریان وجوه نقد مقایسه تطبیقی ارائه صورت جریان وجوه نقد براساس استانداردهای حسابداری کشورهای مختلف [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 86-95]
 • ساعدی، رحمان بررسی تأثیر فاصله مکانی میان مؤسسه حسابرسی و شرکت ها بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساعدی، رحمان بررسی تأثیر فاصله مکانی میان مؤسسه حسابرسی و شرکت ها بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 21-40]
 • ساعدی، رحمان مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان در فرآیند قضاوت و اعتباربخشی گزارشات مالی (مورد مطالعه : مؤسسات حسابرسی شهر تهران) [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 45-64]
 • سبزی، صغری بررسی رابطه بین استراتژی‌های تجاری شرکت و توانایی مدیریت در دوره بحران مالی با کیفیت سود [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 57-80]
 • سپاسی، سحر چسبندگی هزینه و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 38-55]
 • سپاسی، سحر پاردایم‌های فکری حسابداری [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 47-60]
 • سپاسی، سحر کاربرد حسابداری مدیریت زیست‌محیطی در شناسایی هزینه‌های زیست‌محیطی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 37-48]
 • ستایش، محمد حسین سیاست تقسیم سود در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی: مطالعه تجربی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 14-29]
 • ستایش، محمد حسین مدل ارزش گذاری مازاد تمیز و اهمیت اقلام مازاد کثیف [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 16-31]
 • ستایش، محمد حسین دوره تصدی حسابرس، چرخه عمر و کارایی سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 40-57]
 • ستایش، محمدحسین حسابداری خارج از ترازنامه: انگیزه‌ها، روش‌ها، پیامدها و راهکارها [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 5-16]
 • سجادی، سید حسین بررسی نظری اهمیت و دلایل گزارشگری کاهش ارزش داراییها [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 5-16]
 • سجادی، سید حسین حسابداری فرامتغیر [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 4-15]
 • سجادی، سید حسین سیر تکاملی هزینه‌یابی محصولات و خدمات [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 5-22]
 • سخائی، فائزه بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول با ارزش مانده نقد با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 41-58]
 • سرایی، سمیرا تاثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی با استفاده از معیارهای ریسک مالی و ریسک اقتصادی بر ریسک سقوط سهام [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 47-62]
 • سرلک، احمد ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرلک، احمد ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 89-104]
 • سرهرودی، سپهر ارائه و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 5-22]
 • سروش یار، افسانه بررسی نقش بیشینگی سود و جریان های نقدی بر محتوای اطلاعاتی نسبی سود و جریان های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 97-114]
 • سروش یار، افسانه تاثیر شفافیت اطلاعات بر مخارج تحقیق و توسعه شرکت با در نظر گرفتن نقش ریسک‌های شغلی مدیران و فرصت‌های سرمایه گذاری [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 121-140]
 • سلطان آبادی، احمد رابطه بین ویژگی های شرکت و میزان رعایت استانداردهای حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 64-79]
 • سلطان‌کریمی، بهزاد عوامل مؤثر بر اثربخشی چک‌لیست‌های حسابرسی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 103-120]
 • سلمانیان، مریم بررسی تحلیلی درماندگی مالی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 47-64]
 • سلیم، فرشاد حسابداری مدیریت و نظام راهبری شرکتی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 4-21]
 • سلیمانی، محمد نقش ها و مسئولیت های حسابداران مدیریت در عصر جهانی سازی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 102-115]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا توازن میان حسابرسی و بازاریابی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 18-31]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا پیش نیازهای رفتارهای غیر اخلاقی در شرکتها: ویژگی‌های پیروان همدست [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 21-38]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا مدل پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر (XBRL) در سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 85-98]
 • سلیمانی مارشک، مجتبی رویکرد ریسک تجاری؛ رویکردی نوین جهت افزایش کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 84-94]
 • سهرابی، نرگس پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش انقباضی LASSO [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 40-53]
 • سودی، گیتا نوسان‌پذیری بازار، تمایلات سرمایه گذاران و استراتژی مومنتوم [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 53-68]
 • سید صالحیان، مریم السادات بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل‌هایداخلی بر اساس چارچوب کوزو [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 58-71]
 • سیدنژاد فهیم، سیدرضا پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش انقباضی LASSO [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 40-53]
 • سیدی، سید جلال حســــــــا بـداری ؛ عــــــــلم یا هنـــــر ؟!؟ [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 66-77]
 • سیرانی، محمد رابطه بین ویژگی های شرکت و میزان رعایت استانداردهای حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 64-79]

ش

 • شاهرخی، سیده سمانه عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری: از تئوری تا عمل [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 74-91]
 • شاه صاحبی، سید مصطفی اثر تعدیلی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه هزینه‌های نمایندگی و روابط سیاسی [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 91-104]
 • شاهعلی زاده، رامین هزینه یابی،ارزش گذاری و گزارشگری منابع انسانی [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 98-110]
 • شرف دوست، فاطمه مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 16-31]
 • شریفی مندی، حسین ترکیب هیئت‌مدیره، گذار به دوران جدید [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 49-58]
 • شعری آناقیز، صابر بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه‌کاری حسابداری [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 17-30]
 • شفیغ زاده، بهاره حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و پیامدهای آن [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 33-46]
 • شلال نژاد، حسین برداشت سرمایه گذاران ایرانی از استقلال حسابرس [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 22-37]
 • شمس، شهاب الدین بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 18-29]
 • شهریاری، علیرضا بررسی فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مورد اجزاء مستمر و غیر مستمر [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 44-57]
 • شهسواری، معصومه مدیریت کیفیت جامع؛ حلقه ارتباط درون و بیرون سازمان [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 75-90]
 • شهسواری، معصومه بررسی روش‌های استفاده از اختیارات مدیران و تأثیر کیفیت سود در گزارشگری سودآوری آتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 20-39]
 • شورجه، امید بررسی تاثیر قابلیت خوانایی گزارش‌های مالی سالانه بر هزینه حقوق صاحبان سهام با نقش تعدیلگری لحن گزارشگری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شورورزی، محمد رضا مقایسه عملکرد شرکت ها قبل وبعد از خصوصی سازی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 98-109]
 • شورورزی، محمدرضا ترکیب هیئت‌مدیره، گذار به دوران جدید [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 49-58]
 • شول، عباس تأثیر ویژگی‌های خاص شرکت بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 50-65]
 • شیبه، سکینه حسابداری بین‌الملل و کشورهای در حال توسعه [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 112-120]
 • شیپوریان، سعید رابطه ابعاد فرهنگی با ارزشهای عدالت و بی طرفی در سیستم های مالیاتی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 36-53]
 • شیخ، محمد جواد بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازرویکرد ترکیبی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 91-108]
 • شیخ، محمد جواد گزارشگری مالی تحت وب [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 20-35]
 • شیخ، محمد جواد جریان‌های نقد آزاد: اهمیت، کاربرد و نقش آن در مدیریت سود [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 30-43]
 • شیرزادی، یاسر بررسی پیامد تغییر طبقه‌ بندی هزینه‌ها بر عملکرد سهام پس از عرضه عمومی اولیه [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 65-88]
 • شیری، یحیی حسابداری فرامتغیر [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 4-15]

ص

 • صابری روچی، محمدرضا متن کاوی و پیش بینی درماندگی مالی [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 39-52]
 • صابری روچی، محمدرضا شناسایی مولفه های اثربخش استراتژی های رقابتی در اطلاعات مالی و حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 41-56]
 • صاحبقرانی، امیرعباس بررسی تطبیقی نحوه برگزاری دوره‌ی دکتری حسابداری در ایران و دانشگاه‌های برتر دنیا [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 5-22]
 • صادق‌زاده مهارلوئی، محمد تقلب و تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 5-18]
 • صادق‌زاده مهارلویی، محمد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 48-59]
 • صارمی‌نیا، مهسا مروری بر حسابداری محیط زیست [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 35-54]
 • صالحی، تابنده عوامل موثر بر استفاده حسابرسان از کامپیوتر [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 88-103]
 • صالحی، سمیرا تاثیر افشای محیط زیست، منابع انسانی و اهداف و برنامه های مدیریت بر تداوم فعالیت های شرکت ها [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 50-65]
 • صالحی، مهدی مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 16-31]
 • صدری زاده، سحر تاثیر توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه‌ها [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 31-44]
 • صدیقی، روح اله بررسی مقایسه ای عوامل مالی تعیین کننده منابع نقدی شرکت های پذیرفته شده درصنایع دارویی وخودروسازی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 54-77]
 • صدیقی، هوشنگ بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 85-96]
 • صراف، فاطمه بررسی حاکمیت شرکتی و پاسخگویی با تاکید بر آیات قرآن [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 66-85]
 • صراف، فاطمه تأثیر مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان سود شرکت‌های بورسی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 53-70]
 • صراف، فاطمه بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل‌هایداخلی بر اساس چارچوب کوزو [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 58-71]
 • صراف، فاطمه چارچوب مفهومی حسابداری با نگرش اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 64-83]
 • صراف، فاطمه نوسان‌پذیری بازار، تمایلات سرمایه گذاران و استراتژی مومنتوم [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 53-68]
 • صراف، فاطمه تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت. [(مقالات آماده انتشار)]
 • صراف، فاطمه تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 21-36]
 • صفری بیدسکان، سعید حضور همزمان حسابرسان در سمت بازرس قانونی و حسابرس شرکتها افزایش مخاطرات اخلاقی یا افزایش کیفیت حسابرسی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 96-113]
 • صفری گرایلی، مهدی چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 95-114]
 • صفری گرایلی، مهدی تمرکز مشتری و ریسک سقوط قیمت سهام: شواهدی از شرکت‌های ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفری گرایلی، مهدی تمرکز مشتری و ریسک سقوط قیمت سهام: شواهدی از شرکت‌های ایرانی [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 5-20]
 • صفی پور افشار، مجتبی تدوین و تهیه نظام نامه راهبری شرکتی (مطالعه موردی شرکت گاز هرمزگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفی پور افشار، مجتبی تدوین و تهیه نظام نامه راهبری شرکتی (مطالعه موردی شرکت گاز هرمزگان) [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 57-76]
 • صمدی لرگانی، محمود الماس تقلب و مسئولیت مدیران و حسابرسان درقبال پیشگیری از تقلب [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 4-17]
 • صمدی لرگانی، محمود تبیین قدرت توضیحی معیارهای حسابداری در پیش‎بینی تعریف جدیدی از بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 4-15]
 • صمدی لرگانی، نوید تبیین قدرت توضیحی معیارهای حسابداری در پیش‎بینی تعریف جدیدی از بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 4-15]
 • صیدخانی، رضا بررسی و تبیین جایگاه حسابرسی عملیاتی در نظام اقتصادی ایران با تمرکز بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 96-110]

ط

 • طالب نیا، قدرت الله بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) جهت افزایش سرعت و شفافیت درگزارشگری مالی شرکتها [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 53-62]
 • طالب نیا، قدرت اله بررسی رابطه بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 28-43]
 • طالب نیا، قدرت اله مروری بر حسابداری محیط زیست [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 35-54]
 • طالب نیا، قدرت اله حسابدار ی به مثابه دین و مذهب [(مقالات آماده انتشار)]
 • طالب نیا، قدرت اله حسابداری به مثابه دین و مذهب [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 93-110]
 • طالب نیا، قدرت اله شناسایی مولفه های اثربخش استراتژی های رقابتی در اطلاعات مالی و حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 41-56]
 • طالبی نجف آبادی، عبدالحسین رابطه بین راهبرد کسب و کار، سیستم‌های کنترل مدیریتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 61-76]
 • طالبی نجف آبادی، عبدالحسین تعیین موثرترین عامل (از بین عوامل اعتماد به توانایی، سودمند دانستن ابزار کمکی، برآورد اندازه ی شرکت، فشار حرفه) بر میزان استفاده ازابزار کمکی تصمیم گیری در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 102-115]
 • طاهروردی، مجید تاثیرمدیریت سود بررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 44-57]
 • طاهری، زهرا ارمغان تئوری‌های دستوری حسابداری [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 4-19]
 • طاهری، زهرا بررسی رابطه بین چسبندگی موجودی‌ها و عملکرد شرکت‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهری، زهرا بررسی رابطه بین چسبندگی موجودی‌ها و عملکرد شرکت‌ها [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 37-54]
 • طاهری نیا، مسعود ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهری نیا، مسعود ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 89-104]

ظ

 • ظریف راد، سیروس تاثیر رهبری تحول گرا بر قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش حسابرسان [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 23-40]
 • ظفرزاده، سمیه ارائه مدلی تجربی برای پیاده‌سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 80-101]

ع

 • عارف منش، زهره بررسی تاثیر تجدید ارائه سرفصل‌های اصلی صورت سود وزیان بر ارزش شرکت‌ [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 48-63]
 • عالم تبریز، اکبر ارائه و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 5-22]
 • عباسی، ابراهیم مقایسه و تحلیل نسبت های مالی در شرکتها با تامین مالی درون و برون ترازنامه ای در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 21-34]
 • عباسی، ابراهیم آزمون تجربی و بررسی امکان استفاده از مدل‎های CAPM سنتی و‎ MCAPM در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 17-36]
 • عباسی، ابراهیم مدل تشخیص تقلب در اظهارنامه های مالی با استفاده از ابزار نسبت های مالی [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 99-122]
 • عباسی، رضا بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازرویکرد ترکیبی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 91-108]
 • عباسی، عباس تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 26-39]
 • عباسی، علی تاثیر ویژگی‌های کمیته‌ی حسابرسی بر اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 25-42]
 • عباسی، علیرضا بررسی مقایسه ای عوامل مالی تعیین کننده منابع نقدی شرکت های پذیرفته شده درصنایع دارویی وخودروسازی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 54-77]
 • عباسی، علیرضا رابطه ساختار سرمایه و مالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 75-92]
 • عبداللهی، احمد استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی موازنه بین زمان، بها، کیفیت و ریسک در پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 104-123]
 • عبداللهی، احمد عوامل مؤثر بر خطاهای حافظه در قضاوت و تصمیم‌گیری [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 5-24]
 • عبدالهی، علی مدل پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر (XBRL) در سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 85-98]
 • عربصالحی، مهدی ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 20-31]
 • عرب مازار، علی اکبر الماس تقلب و مسئولیت مدیران و حسابرسان درقبال پیشگیری از تقلب [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 4-17]
 • عرب مازار، علی اکبر تبیین قدرت توضیحی معیارهای حسابداری در پیش‎بینی تعریف جدیدی از بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 4-15]
 • عربی، مهدی تاثیر شرایط عدم اطمینان بر رابطه‌‌‌‌ی محافظه‌‌‌‌کاری و انحراف پیش‌‌‌‌بینی سود [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 95-112]
 • عرشیان نژاد، هادی تاثیر سرمایه در گردش بر سودآوری در کسب و کار [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 93-104]
 • عزیزی، صدیقه بررسی تاثیر ساختار سرمایه و میزان نگهداشت وجه نقد بر حق‌الزحمه حسابرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عصری، جعفر درخت بد‌ اخلاقی حسابداری [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 87-98]
 • عظیمی، مجید تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 96-111]
 • عظیمی یانچشمه، مجید بررسی پارادایم های پژوهش در حسابداری مدیریت [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 63-84]
 • عظیمی یانچشمه، مجید اثر تعدیل‌ کنندۀ احساس سرمایه‌گذار بر رابطۀ میان میانگین واریانس بازده سهام [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 89-114]
 • علوی طبری، سید حسین تحقیقات راهبری شرکتی در حسابداری و حسابرسی: دیدگاهها، مفاهیم عملی وجهت‌گیری تحقیقات آتی [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 4-25]
 • علی احمدی، سعید بررسی نقش بیشینگی سود و جریان های نقدی بر محتوای اطلاعاتی نسبی سود و جریان های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 97-114]
 • علی اکبری، محمدامین تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت. [(مقالات آماده انتشار)]
 • علی اکبری، محمدامین تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 21-36]
 • علی پور فلاح پسند، علی بررسی تأثیر قراردادهای هوشمند بر حرفه حسابداری و حسابرسی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 89-102]
 • علی خانی، راضیه کاربرد تئوریهای افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 36-53]
 • علیخانی، رضیه بررسی رابطه بین رشد شرکت و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 79-94]
 • علیشاهی بجستانی، مهدیه رابطه بین افشای پایداری شرکت و ریسک [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیشاهی بجستانی، مهدیه رابطه بین افشای پایداری شرکت و ریسک [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 5-20]
 • علیمرادی، عباس بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و نوع صنعت (پتروشیمی و پالایشی) بر رابطه بین ناکارایی کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیریت سود [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 75-86]
 • علیمی، نیر بررسی تاثیر محافظه کاری بر گزارشگری به موقع اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 38-51]
 • علی نژاد ساروکلائی، مهدی تأثیر ویژگی‌های خاص شرکت بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 50-65]
 • عمرانی، حامد تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر محافظه کاری و به هنگام بودن شناسایی و گزارش اخبار خوب و بد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 28-41]

غ

 • غزنوی، محمدصادق حســــــــا بـداری ؛ عــــــــلم یا هنـــــر ؟!؟ [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 66-77]
 • غفاری، وحید تاثیر عوامل غیر استدلالی در تصمیم گیری های مالی و مدیریت [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 98-109]
 • غفوریان شاگردی، امیر بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و ضعف مدیریتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • غفوریان شاگردی، امیر بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و ضعف مدیریتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 41-56]
 • غفوریان شاگردی، محمد سجاد بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و ضعف مدیریتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • غفوریان شاگردی، محمد سجاد بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و ضعف مدیریتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 41-56]
 • غلامرضایی، محسن فرآیند ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در رویکردی یکپارچه با حسابرسی مالی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 88-100]
 • غلامی جمکرانی، رضا آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه خدمات حسابرسی، نوع موسسه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی: واکاوی نظریه‌های قدرت چانه‌زنی و تلاش حسابرس [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 103-120]

ف

 • فاضلی، نقی بررسی رابطه بین حضورمدیران زن و سواد مالی آنها در پیشگیری از مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 59-72]
 • فاضل یزدی، علی تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 70-87]
 • فاضل یزدی، علی تئوری نمایندگی و جرایم مالی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 37-52]
 • فاضل یزدی، علی بررسی تاثیر استاندارهای 30 و 31 حسابداری بر معیارهای ارزیابی عملکرد و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 84-95]
 • فتحعلیان، آرزو بررسی اثر مفاهیم حسابداری بر همزمانی قیمت سهام [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 113-130]
 • فخاری، حسین تقلب در صورت‌های مالی: نیاز به تغییر الگو به سمت حسابداری دادگاهی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 45-60]
 • فخاری، حسین اطلاعات حسابداری، هزینه سرمایه و بازده مازاد سهام با تاکید بر نقش کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 16-31]
 • فخاری، حسین علل و پیامدهای خرید اظهارنظر حسابرس [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 5-26]
 • فدائی نژاد، محمد اسماعیل بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول با ارزش مانده نقد با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 41-58]
 • فدائی نژاد، محمد اسماعیل اثرگذاری عوامل رفتاری و انعکاس سوگیری‌ دیرپذیری در رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 4-15]
 • فدوی، محمد حسن گروه‌های تجاری: واقعیت اقتصادی ناشناخته [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 70-83]
 • فرامرزی، رکسانا بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 44-63]
 • فرج زاده، علی اصغر بررسی آئین رفتار حرفه ای حسابرسان از دیدگاه قرآن [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 4-13]
 • فرجی، امید آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه خدمات حسابرسی، نوع موسسه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی: واکاوی نظریه‌های قدرت چانه‌زنی و تلاش حسابرس [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 103-120]
 • فرخنده دیسفانی، مریم حسابرسی مسئولیت اجتماعی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 65-78]
 • فرزاد، سروه بررسی رابطه بین عمق بازار و اختلاف بین قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 5-16]
 • فرزادی، سعید بررسی پتانسیل‌های حسابداری مشتری [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 40-53]
 • فرزین فر، علی اکبر مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان در فرآیند قضاوت و اعتباربخشی گزارشات مالی (مورد مطالعه : مؤسسات حسابرسی شهر تهران) [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 45-64]
 • فرقاندوست حقیقی، کامبیز ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده برای خدمات سازمان تأمین اجتماعی (واحد مستمری‌های شعبه 22 تهران) [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 75-88]
 • فرمانبردار، مریم بررسی رابطه‌ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، بی‌طرفانه بودن پیش‌بینی سود هر سهم و کارایی بازار سهام [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 23-38]
 • فرمانبردار، مریم مسئولیت اجتماعی و تاثیر آن بر اعتبار شرکت ها [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 4-15]
 • فرهادی، مریم اثر تعدیل‌ کنندۀ احساس سرمایه‌گذار بر رابطۀ میان میانگین واریانس بازده سهام [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 89-114]
 • فروغی، داریوش مروری بر مبانی نظری حسابداری بهای تمام شده گردش مواد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 4-19]
 • فروغی، داریوش معرفی جایگزین‌هایی برای شیوه تفکر در حسابداری: «رویکرد انتقادی» و «تفکر بینابینی» [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 29-44]
 • فروغی، داریوش تاثیر کیفیت اطلاعات بر نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 16-31]
 • فروغی، داریوش بررسی پتانسیل‌های حسابداری مشتری [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 40-53]
 • فروغی، داریوش نقش تعدیل کننده اهرم مالی و سیاست تقسیم سود در تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 5-20]
 • فعال قیومی، علی دوره تصدی حسابرس، چرخه عمر و کارایی سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 40-57]
 • فلاح، رضا ارائه مدل احتمال وقوع پولشویی بر مبنای ویژگی های کیفی گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 5-26]
 • فهیمی، محبوبه مدل تشخیص تقلب در اظهارنامه های مالی با استفاده از ابزار نسبت های مالی [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 99-122]
 • فولادی، مسعود اثر تعدیل‌ کنندۀ احساس سرمایه‌گذار بر رابطۀ میان میانگین واریانس بازده سهام [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 89-114]
 • فیروزی، مهران بخش بندی مشتریان بانک های تهران بر مبنای مزایای مورد انتظار ایشان [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 4-19]
 • فیل سرائی، مهدی تئوری نمایندگی، شکل قرارداد پاداش و مدل های چند دوره ای نمایندگی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 82-97]
 • فیل سرائی، مهدی تاثیر اصلاح استاندارد حسابداری شماره 16 "آثار تغییر در نرخ ارز" بر ارزش و حجم مبادلات سهام شرکت‏ها [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 91-112]
 • فیل سرائی، مهدی تئوری نمایندگی، قراردادهای انگیزشی و معیارهای اندازه‌گیری عملکرد [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 84-99]

ق

 • قادری، بهمن حسابداری قضایی و نقش آن در پیشگیری و کشف تقلب [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 44-57]
 • قاسمی، احمدرضا ارائه و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 5-22]
 • قاسمی، حسام الدین بررسی عوامل اثرگذار بر گرایش کارآفرینان به جوامع الکترونیکی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 48-63]
 • قجاوند، زیبا مبانی نظری اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و روش‌های اندازه گیری آن [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 88-100]
 • قجاوند، سحر مبانی نظری اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و روش‌های اندازه گیری آن [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 88-100]
 • قجاوند، سحر تاثیر کیفیت اطلاعات بر نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 16-31]
 • قدردان، احسان بررسی عوامل مؤثر بر عدم دستکاری سود توسط مدیریت [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 59-74]
 • قدردان، احسان بررسی نقش بازده سهام بر دقت پیش بینی های مدیریت با تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 63-80]
 • قدردان، احسان بررسی رابطه بین استراتژی‌های تجاری شرکت و توانایی مدیریت در دوره بحران مالی با کیفیت سود [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 57-80]
 • قربانی، حسین حسابداری محیط زیست [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 32-47]
 • قنبری، مهرداد طراحی و اعتبار سنجی الگوی بررسی نقش سوگیری شناختی مدیران بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 27-44]
 • قندری، محمدعلی بررسی رابطه‌ی بین اجزای اقلام تعهدی و بازده سهام با تاکید بر نقش حساب‌های در یافتنی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 60-71]
 • قهرمانی، محمد حسن بررسی مقایسه ای عوامل مالی تعیین کننده منابع نقدی شرکت های پذیرفته شده درصنایع دارویی وخودروسازی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 54-77]
 • قورچایی، عبدالصمد اطلاعات حسابداری، هزینه سرمایه و بازده مازاد سهام با تاکید بر نقش کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 16-31]

ک

 • کارگرپور، خاطره طراحی مدل ساختاری رابطه خودکارآمدی با عملکرد شغلی از طریق نقش میانجی سلامت روان و سرسختی ذهنی حسابداران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاشانی پور، محمد مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت بانکداری کشورهای مختلف جهان [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 19-34]
 • کاظم پور، مرتضی چسبندگی هزینه و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 38-55]
 • کاظم پور، مرتضی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت بانکداری کشورهای مختلف جهان [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 19-34]
 • کاظم نژاد، مصطفی سیاست تقسیم سود در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی: مطالعه تجربی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 14-29]
 • کاظم نژاد، مصطفی عوامل مؤثر بر اثربخشی چک‌لیست‌های حسابرسی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 103-120]
 • کاظمی، توحید مروری بر تحقیقات رفتاری حسابداری با تاکید بر حوزه‌ی اشخاص [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 70-85]
 • کاظمی، شمسی رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی از منظر حقوقی – اقتصادی [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 143-160]
 • کاظمیان، منا مدیریت کیفیت جامع؛ حلقه ارتباط درون و بیرون سازمان [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 75-90]
 • کاظمی تربقان، مریم بررسی عوامل اثرگذار بر گرایش کارآفرینان به جوامع الکترونیکی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 48-63]
 • کاکابرایی، کیوان طراحی و اعتبار سنجی الگوی بررسی نقش سوگیری شناختی مدیران بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 27-44]
 • کاکا وند، مسعود چارچوب مفهومی حسابداری با نگرش اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 64-83]
 • کامیابی، یحیی ارائه الگوی ویژگی‌های حرفه‌ای گرایی حسابداری مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 5-20]
 • کامیابی، یحیی تدوین الگویی برای افشاء فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های ایرانی با تاکید بر استانداردهای حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 81-104]
 • کامیبای، یحیی راهکارهای اسلامی برای مدیریت سود [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 71-86]
 • کاویانی، میثم آزمون تجربی و بررسی امکان استفاده از مدل‎های CAPM سنتی و‎ MCAPM در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 17-36]
 • کاویانی، میثم تبیین قدرت توضیحی معیارهای حسابداری در پیش‎بینی تعریف جدیدی از بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 4-15]
 • کردستانی، غلامرضا بررسی مدیریت مالی نوین بخش عمومی: گذشته، حال و آینده [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 17-30]
 • کردستانی، غلامرضا کیفیت سود و وضعیت مالی شرکت ها [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 4-19]
 • کردستانی، غلامرضا شاخص‌های ارزیابی پایداری مالی بخش عمومی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 5-16]
 • کرمشاهی، بهنام تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه نمایندگی، مدیریت سود و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 86-101]
 • کرمی، رسول طراحی مدل ساختاری رابطه خودکارآمدی با عملکرد شغلی از طریق نقش میانجی سلامت روان و سرسختی ذهنی حسابداران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرمی، غلامرضا ارمغان تئوری‌های دستوری حسابداری [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 4-19]
 • کرمی، غلامرضا شمه‌ای از پیشرفت‌های اخیر در تئوری گزارشگری مالی و افشاء [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 21-34]
 • کریمی، بهروز بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، معاملات و نقدشوندگی سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 84-99]
 • کریمی، سعید تحلیل ‌میزان ‌رعایت ‌آیین‌نامه ‌رفتار ‌حرفه‌ای ‌توسط ‌حسابرسان ‌شاغل ‌در ‌مؤسسات ‌حسابرسی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 45-58]
 • کریمی پور، عیسی حسابداری خارج از ترازنامه: انگیزه‌ها، روش‌ها، پیامدها و راهکارها [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 5-16]
 • کریمی پور، عیسی پانزده راهکار پیشنهادی برای افزایش اثربخشی کمیته‌های حسابرسی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 38-51]
 • کشاورزیان، ندا بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازرویکرد ترکیبی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 91-108]
 • کمالی، سمیرا طراحی مدل ساختاری رابطه خودکارآمدی با عملکرد شغلی از طریق نقش میانجی سلامت روان و سرسختی ذهنی حسابداران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمالی کرمانی، نرجس ویژگی های کیفی گزارشات سیستم های اطلاعاتی حسابداری و مفید بودن کسب و کار الکترونیک در صنعت هتلداری ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 66-79]
 • کمالی کرمانی، نرجس تاثیر انتخاب ارکان راهبری برقیمت گذاری سهام: مطالعه موردی شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 89-102]
 • کمالی کرمانی، نرجس تعیین موثرترین عامل (از بین عوامل اعتماد به توانایی، سودمند دانستن ابزار کمکی، برآورد اندازه ی شرکت، فشار حرفه) بر میزان استفاده ازابزار کمکی تصمیم گیری در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 102-115]
 • کنعانی، اکبر بررسی آئین رفتار حرفه ای حسابرسان از دیدگاه قرآن [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 4-13]
 • کنعانی هرندی، سارا بررسی سودمندی تهیه و ارائه صورت سود و زیان جامع در ایران [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 90-107]
 • کهنسال، ثمین بررسی مفهومی لزوم تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در بخش عمومی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 100-120]
 • کوارویی، طیبه آنچه در مورد صندوق های مشترک سرمایه گذاری باید بدانیم [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 90-97]
 • کوه بر، فرشید مقایسه توانایی سود عملیاتی، جریان وجوه نقد عملیاتی واجزای اقلام تعهدی درپیش بینی جریانهای نقدعملیاتی آتی شرکتها [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 52-63]

گ

 • گراوند، محمد همگرایی بین المللی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 74-83]
 • گرکز، منصور تأثیر روابط بین تأمین‌کننده و مشتری بر برگشت‌پذیری ساختار سرمایه با نقش تعدیلگر عدم قطعیت بنیادین [(مقالات آماده انتشار)]
 • گلچی، ناهید جو اخلاقی عامل ترومازای حسابداران و حسابرسان [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 97-110]
 • گلچی، نفیسه جو اخلاقی عامل ترومازای حسابداران و حسابرسان [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 97-110]
 • گل‌محمدی، مجتبی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری، تاخیر گزارش حسابرسی و اظهار نظر حسابرسی [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 81-96]
 • گل محمدی، حمزه تاثیر متغیر‌های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی صنعت خودرو و قطعات) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 52-63]
 • گلی، عباس مدل مفهومی حسابداری نسلی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 56-65]
 • گنجی ارجنکی، سمیه تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 96-111]
 • گوران حیدری، سید فرهاد حسابداری مدیریت اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 32-39]

ل

 • لاری دشت بیاض، عباس رفتار اخلاقی حسابداران تفاوت های بین عقاید و عمل [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 50-69]
 • لاری دشت بیاض، محمود رفتار اخلاقی حسابداران تفاوت های بین عقاید و عمل [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 50-69]
 • لاری دشت بیاض، محمود حساب‌های دریافتنی: شبیه‌سازی روند حسابرسی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 79-96]
 • لاریمی، جعفر افشای مسئولیت اجتماعی در عصر بحران مالی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 70-81]
 • لاریمی، جعفر بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 44-63]
 • لاریمی، سید جعفر رویکردهای جدید تحقیقات حسابداری و تحول تئوری حسابداری [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 92-105]
 • لازمی چلک، سعید جریان‌های نقد آزاد: اهمیت، کاربرد و نقش آن در مدیریت سود [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 30-43]
 • لطفی، آرزو سیستم اطلاعات حسابداری وحاکمیت شرکتی [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 5-22]
 • لک، جمشید ارائه مدل احتمال وقوع پولشویی بر مبنای ویژگی های کیفی گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 5-26]

م

 • مافی، منصور فرآیند ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در رویکردی یکپارچه با حسابرسی مالی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 88-100]
 • مایلی، محمد رضا اثرگذاری عوامل رفتاری و انعکاس سوگیری‌ دیرپذیری در رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 4-15]
 • متین فرد، مهران بررسی پیامد تغییر طبقه‌ بندی هزینه‌ها بر عملکرد سهام پس از عرضه عمومی اولیه [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 65-88]
 • مجتهد زاده، ویدا اهمیت خطاها در حسابداری از منظر اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 20-37]
 • مجتهدزاده، ویدا کیفیت سود و ویژگی های آن از دو منظر مباشرت و ارزشیابی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 4-19]
 • مجتهدزاده، ویدا خصوصی سازی و آثار آن بر بازارهای مالی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 4-19]
 • محرمی، مژگان تدوین شاخص های مورد نیاز درتهیه سیستم حسابداری محیط زیست پسماند [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 4-21]
 • محرمی، مژگان تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده وبازه سهام تعدیل شده براساس ریسک [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 74-89]
 • محرومی، رامین هموارسازی سود، قیمت‌گذاری اشتباه سهام و سرمایه‌گذاری شرکتها [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 20-29]
 • محسنی، ابراهیم رویکردهای جدید تحقیقات حسابداری و تحول تئوری حسابداری [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 92-105]
 • محقق‌کیا، نرگس تاثیر تقسیم سود سهام بر اجتناب مالیاتی شرکت با توجه به ارزش سهامداران در شرکتهای پذیرفته در بورس و اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 123-140]
 • محمد حسن زاده، سهیل بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل‌هایداخلی بر اساس چارچوب کوزو [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 58-71]
 • محمدرضائی، فخرالدین آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه خدمات حسابرسی، نوع موسسه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی: واکاوی نظریه‌های قدرت چانه‌زنی و تلاش حسابرس [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 103-120]
 • محمدرضا خانی، وحید نقش ها و مسئولیت های حسابداران مدیریت در عصر جهانی سازی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 102-115]
 • محمد ملقرنی، عطااله تقلب در صورت‌های مالی و تکنیک‌های نوین مورد استفاده جهت کشف آن [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 105-118]
 • محمد نژاد، سعید جریان‌های نقد آزاد: اهمیت، کاربرد و نقش آن در مدیریت سود [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 30-43]
 • محمدی، ابراهیم عوامل مؤثر بر اثربخشی چک‌لیست‌های حسابرسی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 103-120]
 • محمدی، احمد شناسایی مولفه ها و عوامل موثر بر انتقال دانش IFRS با تاکید بر محتوای دانش، بازیگران دانش و فاصله سازمانی بین آنها با روش تحلیل تم [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، احمد شناسایی مولفه‌ها و عوامل موثر بر انتقال دانش IFRS با تاکید بر محتوای دانش، بازیگران دانش و فاصله سازمانی بین آنها با روش تحلیل تم [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 111-130]
 • محمدی، محمد بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر اجتناب مالیاتی و کیفیت اقلام تعهدی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 111-126]
 • محمدی، محمد اثر تعدیل‌ کنندۀ احساس سرمایه‌گذار بر رابطۀ میان میانگین واریانس بازده سهام [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 89-114]
 • محمدی، مریم شاخص‌های ارزیابی پایداری مالی بخش عمومی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 5-16]
 • محمدی، مهسا بررسی حاکمیت شرکتی و پاسخگویی با تاکید بر آیات قرآن [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 66-85]
 • محمدی، ناهید حسابداری فرامتغیر [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 4-15]
 • محمدی، هاجر مقایسه عملکرد شرکت ها قبل وبعد از خصوصی سازی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 98-109]
 • محمدیان، محمد ساختار نظام حسابداری حاکم بر بودجه‌بندی عملیاتی: چالش‌ها و اصلاحات [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 54-67]
 • محمدیان، محمد نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگویی در برابر افکار عمومی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 84-95]
 • محمدی سه دران، سارا نقش و اهمیت کمیته‌های حسابرسی، پاداش و معرفی در هیئت‌مدیره شرکت‌ها [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 47-64]
 • محمودخانی، مهناز تأثیر ذینفعان در ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 23-40]
 • محمودیان، نسیم توازن میان حسابرسی و بازاریابی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 18-31]
 • مخمل باف، احمد کنترل های داخلی، حلقه پیوسته زنجیره گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 49-70]
 • مراتب، فهیمه بررسی نقش بیشینگی سود و جریان های نقدی بر محتوای اطلاعاتی نسبی سود و جریان های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 97-114]
 • مرادی، مجید نقش مدیریت سود و هموار سازی سود در رفتار سیاسی مدیران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 80-95]
 • مرادی، مجید نقش فرهنگ سازمانی در انتخاب استراتژی های مالی توسط مدیران مالی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 77-92]
 • مرادی، مجید نقش افشای اختیاری اطلاعات مالی در جاسوسی صنعتی شرکت‌ها [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 89-104]
 • مران جوری، مهدی بررسی رابطه بین رشد شرکت و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 79-94]
 • مران جوری، مهدی کاربرد تئوریهای افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 36-53]
 • مران جوری، مهدی اثر تعدیل کنندگی نظام راهبری بر رابطه بین ریسک نقدینگی و اعتباری با عملکرد بانک ها [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 97-112]
 • مران جوری، مهدی ارائه مدل احتمال وقوع پولشویی بر مبنای ویژگی های کیفی گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 5-26]
 • مرفوع، محمد مروری بر ادبیات تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 51-66]
 • مریدی، فاطمه بررسی رابطه حجم سهام شناور آزاد با شاخص‌های تعیین کننده ساختار صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 82-97]
 • مسیح آبادی، ابولقاسم فرضیه‌ها و پیامدهای تغییر حسابرس [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 69-84]
 • مسیح آبادی، ابولقاسم ساختار سرمایه و جایگاه رقابتی در بازار محصول (تحت رقابت‌های کورنات و برتراند) [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 59-74]
 • مشایخ، شهناز صندوق های سرمایه گذاری غیرانتفاعی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 24-37]
 • مشایخ، شهناز نقش بازی‌ها در آموزش حسابداری [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 17-32]
 • مشایخ، شهناز عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری: از تئوری تا عمل [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 74-91]
 • مشایخی، بیتا تغییرات سری زمانی محافظه‌کاری در حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 4-21]
 • مطلبیان، مجتبی بررسی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 42-57]
 • مظاهری، اسماعیل رویه های حسابداری دارایی های نامشهود و چالش های پیش رو [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 80-87]
 • معصومی بیلندی، زهرا پیش نیازهای رفتارهای غیر اخلاقی در شرکتها: ویژگی‌های پیروان همدست [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 21-38]
 • معطوفی، علیرضا تأثیر روابط بین تأمین‌کننده و مشتری بر برگشت‌پذیری ساختار سرمایه با نقش تعدیلگر عدم قطعیت بنیادین [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقدم، عبدالکریم بررسی عوامل مؤثر بر عدم دستکاری سود توسط مدیریت [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 59-74]
 • مقدم، عبدالکریم بررسی نقش بازده سهام بر دقت پیش بینی های مدیریت با تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 63-80]
 • ملک خدایی، الهه تأثیر ساختار هزینه و عدم اطمینان در تقاضا آتی بر ناقرینگی رفتار هزینه [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 93-113]
 • ملکی، مصطفی اسناد خزانه اسلامی: ابزاری نوین در تأمین مالی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 67-82]
 • ملکیان، اسفندیار بررسی رابطه بین عمق بازار و اختلاف بین قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 5-16]
 • ملکیان، اسفندیار نوآوری در حسابداری دولتی و تئوری انتشار [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 4-15]
 • ملکیان، اسفندیار ارائه الگوی ویژگی‌های حرفه‌ای گرایی حسابداری مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 5-20]
 • منصوری، شعله انصاف و جایگاه آن در نظام پاسخ‌گویی مالی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 22-29]
 • منصوری‏خواه، مصطفی پیش‌بینی بازده سهام با تاکید بر نقش معیارهای مالی و نظارتی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 125-146]
 • مهتری، زینب ساختار نظام حسابداری حاکم بر بودجه‌بندی عملیاتی: چالش‌ها و اصلاحات [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 54-67]
 • مهتری، زینب نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگویی در برابر افکار عمومی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 84-95]
 • مهدوی، سهیلا ارزیابی کارایی شرکت‏های دولتی خصوصی شده در ایران، قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(DEA) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 72-85]
 • مهدوی، سهیلا بررسی تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بـر مدیریت نقدینگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 58-73]
 • مهدوی، غلامحسین تأثیر تعهد حرفه‌ای و رده سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش‌کردن زمان به وسیله حسابرس: با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی رضایت شغلی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 5-20]
 • مهدوی، غلامحسین مبانی روش‌شناختی تدوین استانداردهای حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 16-27]
 • مهدوی، غلامحسین بررسی سودمندی تهیه و ارائه صورت سود و زیان جامع در ایران [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 90-107]
 • مهدوی، غلامحسین پانزده راهکار پیشنهادی برای افزایش اثربخشی کمیته‌های حسابرسی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 38-51]
 • مهدوی مقدم، امیرهادی بررسی مدیریت مالی نوین بخش عمومی: گذشته، حال و آینده [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 17-30]
 • مهرانی، ساسان ارمغان تئوری‌های دستوری حسابداری [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 4-19]
 • مهربان پور، محمدرضا حسابداری محیط زیست [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 32-47]
 • مهربان پور، محمدرضا معرفی آخرین پیشرفت در استانداردگذاری حسابداری جهان: نظام کدگذاری استانداردهای حسابداری آمریکا [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 59-74]
 • موسوی، سید احمد حسابداری مدیریت و نظام راهبری شرکتی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 4-21]
 • موسوی بیوکی، فاطمه السادات مروی بر مطالعات و مفاهیم تقلب در حسابداری و حسابرسی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 58-73]
 • موسوی شیری، سید محمود نقش کمیته حسابرسی در تعدیل ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی با حق الزحمه و تخصص حسابرس [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 55-74]
 • موسوی شیری، سید محمود بررسی رابطه بین وضعیت مالی رقبا در بازار محصول و کیفیت افشاء اطلاعات [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 27-42]
 • موسوی شیری، سید محمود بررسی رابطه بین استراتژی‌های تجاری شرکت و توانایی مدیریت در دوره بحران مالی با کیفیت سود [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 57-80]
 • موسوی شیری، محمود مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 16-31]
 • موسوی نژاد، سید روح اله بررسی کاربرد پژوهش های اقدامی در حسابداری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 4-23]
 • موقری، هادی پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش انقباضی LASSO [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 40-53]
 • مولایی نژاد، مهدی تحلیل ‌میزان ‌رعایت ‌آیین‌نامه ‌رفتار ‌حرفه‌ای ‌توسط ‌حسابرسان ‌شاغل ‌در ‌مؤسسات ‌حسابرسی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 45-58]
 • مومن زاده، محمد مهدی نگاهی به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از منظر تحلیل بنیادی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 31-46]
 • مومن زاده، محمد مهدی مروری بر ادبیات تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 51-66]
 • مومن زاده، محمد هادی نگاهی به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از منظر تحلیل بنیادی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 31-46]
 • مومن زاده، محمدهادی مروری بر ادبیات تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 51-66]
 • مومنی، مرضیه رویکرد مدل معادلات ساختاری در آزمون ابعاد اخلاقی حسابرسان (صداقت، شایستگی و بی‌طرفی) تحت تأثیر فرسودگی شغلی و هوش معنوی [دوره 12، شماره 46، 1402، صفحه 115-142]
 • میر اشرفی، زهرا پاردایم‌های فکری حسابداری [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 47-60]
 • میرزائی، مهدی بررسی پارادایم های پژوهش در حسابداری مدیریت [دوره 9، شماره 36، 1399، صفحه 63-84]
 • میرزایی کلانی، مقصود مدل هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 32-47]
 • میری چیمه، فرزانه سادات معرفی آخرین پیشرفت در استانداردگذاری حسابداری جهان: نظام کدگذاری استانداردهای حسابداری آمریکا [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 59-74]

ن

 • نادری، شیرزاد بررسی مقایسه‌ای توجه به عوامل اصلی موفقیت در بین مدیران ایرانی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 72-85]
 • نادری، علی روند تغییرات در رویکرد استاندارد گذاری حسابداری و ضرورتهای آن (با تاکید بر ساختار تئوریک استانداردها) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 64-81]
 • نادری نورعینی، محمد مهدی از ایزو تا کوزو: راهی که باید رفت [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 63-74]
 • نادی، مجید بررسی تأثیر فاصله مکانی میان مؤسسه حسابرسی و شرکت ها بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نادی، مجید بررسی تأثیر فاصله مکانی میان مؤسسه حسابرسی و شرکت ها بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 21-40]
 • ناصری، احمد بررسی تطبیقی موادی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت‌های دولتی: نقد و بررسی ماده (39) و (44) قانون محاسبات عمومی در مقایسه با مبنای تعهدی و قانون تجارت [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 42-49]
 • ناظمی، امین امکان سنجی پیاده سازی تکنیک بودجه بندی بر مبنای فعالیت در شرکت گاز پارس جنوبی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 87-100]
 • ناظمی اردکانی، مهدی بررسی تاثیر تجدید ارائه سرفصل‌های اصلی صورت سود وزیان بر ارزش شرکت‌ [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 48-63]
 • نایب محسنی، شیدا چارچوب پیش‌بینی‌ سود مدیریت [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 35-52]
 • نجاتی موسوی، حمید تأثیر ویژگی‌های شخصیتی حسابرسان بر درک مسئولیت اجتماعی و رضایت شغلی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 91-112]
 • نجار، مصطفی بررسی تطبیقی موادی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت‌های دولتی: نقد و بررسی ماده (39) و (44) قانون محاسبات عمومی در مقایسه با مبنای تعهدی و قانون تجارت [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 42-49]
 • نجفی مقدم، علی تاثیر اقلام تعهدی و جریان نقد آزاد بر پایداری مالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • نخعی، حبیب اله مروری جامع بر معیار های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد مالی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 73-94]
 • نخعی، حبیب اله شناسایی مولفه های اثربخش استراتژی های رقابتی در اطلاعات مالی و حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 41-56]
 • نژاد تولمی، بابک کاربردهای مالی الگوریتم کلونی مورچگان [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 48-59]
 • نصراللهی، محمدحسین حضور همزمان حسابرسان در سمت بازرس قانونی و حسابرس شرکتها افزایش مخاطرات اخلاقی یا افزایش کیفیت حسابرسی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 96-113]
 • نصرتی، سعید نوسانات سود و تاخیر در گزارش حسابرسی [دوره 12، شماره 45، 1402، صفحه 105-124]
 • نصرتی، کاوه بررسی تاثیر الزام آئین نامه حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (جامعه حسابداران رسمی ایران) بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 75-90]
 • نصیرزاده، فرزانه بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 39-52]
 • نعمتی کشتلی، رضا بررسی تأثیر سبک‌های حل مسأله بر بی‌طرفی حسابرس: آزمون نظریه روان‌شناختی- رفتاری [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 113-130]
 • نقی زاده، علی تاثیر اصلاح استاندارد حسابداری شماره 16 "آثار تغییر در نرخ ارز" بر ارزش و حجم مبادلات سهام شرکت‏ها [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 91-112]
 • نمازی، محمد بررسی کاربرد پژوهش های اقدامی در حسابداری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 4-23]
 • نوبیل، امیرحسین مسئله بهینه‌سازی حقوق و دستمزد برای زمان‌بندی نوبت کاری پرسنل همگن: مطالعه موردی در بیمارستان پاسارگاد [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 115-130]
 • نورانی، حسین تأثیر شاخص‌های مالی و اجتماعی بر ارزش افزایی شرکت‌ها [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 101-110]
 • نورانی، حسین تدوین و تهیه نظام نامه راهبری شرکتی (مطالعه موردی شرکت گاز هرمزگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نورانی، حسین تدوین و تهیه نظام نامه راهبری شرکتی (مطالعه موردی شرکت گاز هرمزگان) [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 57-76]
 • نور بخش حسینی، زینب تحلیل محتوای درماندگی مالی [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 65-84]
 • نورشاهی، کبری کیفیت اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه‌ای شرکت‌ها: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 86-100]
 • نوروزی، محمد افشای مسئولیت اجتماعی در عصر بحران مالی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 70-81]
 • نوروش، ایرج تقلب در صورت‌های مالی و تکنیک‌های نوین مورد استفاده جهت کشف آن [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 105-118]
 • نوری، مسعود ارزیابی الگوی اثربخشی کارکردهای شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 5-26]
 • نوری دوآبی، پیام حسابدار ی به مثابه دین و مذهب [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوری دوآبی، پیام حسابداری به مثابه دین و مذهب [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 93-110]
 • نوشادی، میثم مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه‌ی ثبات و تغییر حسابداری مدیریت در طول زمان [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 108-120]
 • نیاکان، رعنا بررسی رابطه بین حضورمدیران زن و سواد مالی آنها در پیشگیری از مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 59-72]
 • نیک بخت، محمد رضا بررسی سیستم‌های حسابداری قیمت تمام‌شده در شرکت‌های دولتی ایران [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 74-83]
 • نیکدل، محمود مقایسه و تحلیل نسبت های مالی در شرکتها با تامین مالی درون و برون ترازنامه ای در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 21-34]
 • نیک کار، جواد تاثیر رقابت بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 71-88]
 • نیک کار، جواد حسابرسی مشترک و پیامدهای استفاده از آن [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 64-83]
 • نیک کار، جواد تأثیر ساختار هزینه و عدم اطمینان در تقاضا آتی بر ناقرینگی رفتار هزینه [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 93-113]
 • نیک کار، جواد بررسی اثر مفاهیم حسابداری بر همزمانی قیمت سهام [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 113-130]

و

 • واحدی، مجید بررسی آثار بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی طبق دستورالعمل بانک مرکزی بر شاخص‌های مالی و مدیریت سود در بانک‌ها [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 99-120]
 • واحدیان، میثم بررسی موانع پیاده‌سازی کارت ارزیابی متوازن (BSC) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه حسابداران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 54-73]
 • واعظ، سید علی دیدگاه تئوریک نسبت به فرایند تدوین پاداش [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 43-56]
 • واعظ، سید علی کیفیت سود: چالش بزرگ حسابداری [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 23-38]
 • واعظ، سیدعلی علم‌سنجی پژوهش‌های کارایی سرمایه‌گذاری در ایران (مطالعه هم‌رخدادی واژگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • واعظ، سیدعلی علم‌سنجی پژوهش‌های کارایی سرمایه‌گذاری در ایران (مطالعه هم‌رخدادی واژگان) [دوره 11، شماره 43، 1401، صفحه 55-72]
 • وحدانی، محمد نوآوری در حسابداری دولتی و تئوری انتشار [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 4-15]
 • وحیدی الیزئی، ابراهیم برداشت سرمایه گذاران ایرانی از استقلال حسابرس [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 22-37]
 • وزیری، سید محمد بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و ضعف مدیریتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • وزیری، سید محمد بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و ضعف مدیریتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 41-56]
 • وقفی، سید حسام تحلیل محتوای درماندگی مالی [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 65-84]
 • وکیلی فرد، حمید رضا حسابداری مدیریت و نظام راهبری شرکتی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 4-21]
 • وکیلی فرد، حمیدرضا اثر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه، خالص جریانهای نقدی و ارزش بازار بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 35-48]
 • ولی خانی، محمد جعفر ابعاد و رویکرد های نظریه مالی رفتاری [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 78-95]
 • ولیخانی، ماشالله تأثیر شدت ضعف در کنترل‌های داخلی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 109-124]

ه

 • هاشمی، سید جمال تأثیر مسؤلیت اجتماعی شرکت بر ریسک ورشکستگی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 25-40]
 • هاشمی، سید عباس تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر حساسیت سرمایه­گذاری نسبت به نوسان های جریان نقدی عملیاتی در شرکت­های دارای محدودیت مالی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 4-17]
 • هاشمی، سید عباس تاثیر توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه‌ها [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 31-44]
 • هاشمی، سید عباس بررسی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 42-57]
 • هاشمی، نازنین چارچوب مفهومی حسابداری با نگرش اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 64-83]
 • هاشمی نژاد، شبنم نوسان‌پذیری بازار، تمایلات سرمایه گذاران و استراتژی مومنتوم [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 53-68]
 • همت فر، محمود حسابداری مدیریت اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 32-39]
 • همتی، حسن کنترل های داخلی، حلقه پیوسته زنجیره گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 49-70]
 • همتی، حسن تئوری نمایندگی و جرایم مالی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 37-52]
 • همتی، حسن رابطه ابعاد فرهنگی با ارزشهای عدالت و بی طرفی در سیستم های مالیاتی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 36-53]
 • همتی، حسن روند تغییرات در رویکرد استاندارد گذاری حسابداری و ضرورتهای آن (با تاکید بر ساختار تئوریک استانداردها) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 64-81]
 • همتی، حسن کاربرد هزینه یابی هدف و جریان ارزش در حسابداری ناب [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 60-73]
 • همتی، حسن ارائه الگوی ویژگی‌های حرفه‌ای گرایی حسابداری مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 5-20]
 • همتی، حسن بررسی مولفه های موثر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی [دوره 11، شماره 44، 1401، صفحه 27-52]
 • همتیان، ام البنین بررسی نقش بازده سهام بر دقت پیش بینی های مدیریت با تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 63-80]
 • همدم، هادی شناسایی مولفه ها و عوامل موثر بر انتقال دانش IFRS با تاکید بر محتوای دانش، بازیگران دانش و فاصله سازمانی بین آنها با روش تحلیل تم [(مقالات آماده انتشار)]
 • همدم، هادی شناسایی مولفه‌ها و عوامل موثر بر انتقال دانش IFRS با تاکید بر محتوای دانش، بازیگران دانش و فاصله سازمانی بین آنها با روش تحلیل تم [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 111-130]
 • هوشمند زعفرانیه، رحمت اله تعدیلات سنواتی: نوع، علل و واکنش بازار سرمایه [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 30-45]

ی

 • یاری، مهدی آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه خدمات حسابرسی، نوع موسسه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی: واکاوی نظریه‌های قدرت چانه‌زنی و تلاش حسابرس [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 103-120]
 • یحیی زاده فر، محمود بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 18-29]
 • یحیی زاده فر، محمود بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 44-63]
 • یزدی فر، حسن نقش و اهمیت کمیته‌های حسابرسی، پاداش و معرفی در هیئت‌مدیره شرکت‌ها [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 47-64]
 • یعقوبی، مصطفی مروری جامع بر معیار های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد مالی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 73-94]
 • یوسف زاده، نسرین مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 34-47]
 • یوسفوند، داود بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر اجتناب مالیاتی و کیفیت اقلام تعهدی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 111-126]
 • یوسفوند، داود تاثیر محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی محافظه کاری حسابداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • یوسفوند، داود تاثیر محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی محافظه کاری حسابداری [دوره 11، شماره 42، 1401، صفحه 77-92]
 • یوسفوند، ذبیح الله بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر اجتناب مالیاتی و کیفیت اقلام تعهدی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 111-126]
 • یوسفی، مرتضی پیش بینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم گیری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 110-123]