بررسی کاربرد پژوهش های اقدامی در حسابداری

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 4-23

سید روح اله موسوی نژاد؛ محمد نمازی


مروری بر مبانی نظری حسابداری بهای تمام شده گردش مواد

دوره 5، شماره 20، دی 1395، صفحه 4-19

داریوش فروغی؛ زهره زیودار


بررسی آئین رفتار حرفه ای حسابرسان از دیدگاه قرآن

دوره 6، شماره 22، تیر 1396، صفحه 4-13

رضوان حجازی؛ علی اصغر فرج زاده؛ اکبر کنعانی


حسابداری فرامتغیر

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 4-15

سید حسین سجادی؛ یحیی شیری؛ ناهید محمدی


تدوین شاخص های مورد نیاز درتهیه سیستم حسابداری محیط زیست پسماند

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 4-21

رضوان حجازی؛ مژگان محرمی


مسئولیت اجتماعی و تاثیر آن بر اعتبار شرکت ها

دوره 4، شماره 16، دی 1395، صفحه 4-15

احمد احمد پور؛ مریم فرمانبردار


نوآوری در حسابداری دولتی و تئوری انتشار

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 4-15

اسفندیار ملکیان؛ محمد وحدانی


اثرگذاری عوامل رفتاری و انعکاس سوگیری‌ دیرپذیری در رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران

دوره 4، شماره 14، تیر 1394، صفحه 4-15

محمد اسماعیل فدائی نژاد؛ محمد رضا مایلی؛ مصطفی امام‌دوست


کیفیت سود و ویژگی های آن از دو منظر مباشرت و ارزشیابی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 4-19

ویدا مجتهدزاده؛ حمیده اثنی عشری


الماس تقلب و مسئولیت مدیران و حسابرسان درقبال پیشگیری از تقلب

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 4-17

علی اکبر عرب مازار؛ محمود صمدی لرگانی؛ محسن ایمنی


کیفیت سود و وضعیت مالی شرکت ها

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 4-19

غلامرضا کردستانی؛ رشید تاتلی


حسابداری مدیریت و نظام راهبری شرکتی

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 4-21

حمید رضا وکیلی فرد؛ سید احمد موسوی؛ فرشاد سلیم


تحقیقات حسابداری مدیریت؛ با تاکید بر روش تحقیق کیفی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 4-19

علی ثقفی؛ قدرت اله برزگر


تبیین قدرت توضیحی معیارهای حسابداری در پیش‎بینی تعریف جدیدی از بازده سهام

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 4-15

علی اکبر عرب مازار؛ محمود صمدی لرگانی؛ میثم کاویانی؛ نوید صمدی لرگانی؛ محسن ایمنی


تحقیقات راهبری شرکتی در حسابداری و حسابرسی: دیدگاهها، مفاهیم عملی وجهت‌گیری تحقیقات آتی

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 4-25

سید حسین علوی طبری؛ غریبه اسماعیلی؛ منیژه رامشه


خصوصی سازی و آثار آن بر بازارهای مالی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 4-19

ویدا مجتهدزاده؛ حمیده اثنی عشری


ارمغان تئوری‌های دستوری حسابداری

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 4-19

ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ زهرا طاهری


مروری جامع بر مدیریت سود (بخش اول)

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 4-19

محسن دستگیر؛ سید احسان حسینی


مروری جامع بر مدیریت سود (بخش دوم)

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 4-19

محسن دستگیر؛ سید احسان حسینی


بررسی نظری اهمیت و دلایل گزارشگری کاهش ارزش داراییها

دوره 6، شماره 23، مهر 1396، صفحه 5-16

سید حسین سجادی؛ رحیم بنایی قدیم