کلیدواژه‌ها = کیفیت سود
بررسی رابطه بین استراتژی‌های تجاری شرکت و توانایی مدیریت در دوره بحران مالی با کیفیت سود

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 57-80

سید محمود موسوی شیری؛ صغری سبزی؛ احسان قدردان


کیفیت سود: چالش بزرگ حسابداری

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 23-38

سید علی واعظ؛ رحیم بنابی قدیم


تأثیر شدت ضعف در کنترل‌های داخلی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 109-124

سارا پورحسن سنگری؛ فرزانه حیدرپور؛ ماشالله ولیخانی


ارتباط ارزشی و اطلاعات حسابداری

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 5-16

حسین اعتمادی؛ ساسان بابایی


مروری بر مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود

دوره 5، شماره 20، دی 1395، صفحه 34-53

مسعود حسنی القار؛ قاسم بولو


تاثیرمدیریت سود بررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 44-57

فرزانه حیدرپور؛ مجید طاهروردی


معیارهای تجربی کیفیت سود

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 46-69

قاسم بولو؛ مسعود حسنی القار


کیفیت سود و وضعیت مالی شرکت ها

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 4-19

غلامرضا کردستانی؛ رشید تاتلی


مروری بر مفهوم کیفیت سود و ابهام موجود در تحقیقات آن

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 96-110

وحید افتخاری؛ اکبر پروایی