کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

فاطمه صراف؛ فاطمه بشارت پور؛ محمدامین علی اکبری؛ رویا پرتوی


بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت با رویکرد فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

محمدجواد زارع بهنمیری؛ نرگس سرلک؛ فاطمه اویسی نیک


تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 21-36

فاطمه صراف؛ فاطمه بشارت پور؛ محمدامین علی اکبری؛ رویا پرتوی


سیستم اطلاعات حسابداری وحاکمیت شرکتی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 5-22

رضا جامعی؛ آرزو لطفی


نقش و اهمیت کمیته‌های حسابرسی، پاداش و معرفی در هیئت‌مدیره شرکت‌ها

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 47-64

حسن یزدی فر؛ سارا محمدی سه دران


بررسی عوامل مؤثر بر عدم دستکاری سود توسط مدیریت

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 59-74

عبدالکریم مقدم؛ احسان قدردان


بررسی حاکمیت شرکتی و پاسخگویی با تاکید بر آیات قرآن

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 66-85

فاطمه صراف؛ مهسا محمدی


تاثیرمدیریت سود بررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 44-57

فرزانه حیدرپور؛ مجید طاهروردی


ارائه مدلی تجربی برای پیاده‌سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 80-101

محمد علی باقرپور ولاشانی؛ مصطفی جهانبانی؛ سمیه ظفرزاده


مدیریت سود، انگیزه‌ها و راه‌کارها

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 124-140

شهلا ابراهیمی؛ مهرداد ابراهیمی