کلیدواژه‌ها = ساختار سرمایه
بررسی تاثیر ساختار سرمایه و میزان نگهداشت وجه نقد بر حق‌الزحمه حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

صدیقه عزیزی


رابطه ساختار سرمایه و مالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 75-92

محسن حمیدیان؛ سیده مهسا حسینی ولشکلائی؛ علیرضا عباسی


مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 34-47

عبدالمهدی انصاری؛ نسرین یوسف زاده؛ زهرا زارع