کلیدواژه‌ها = مسئولیت اجتماعی
تأثیر ویژگی‌های شخصیتی حسابرسان بر درک مسئولیت اجتماعی و رضایت شغلی

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 91-112

نازنین بشیری منش؛ حمید نجاتی موسوی


تأثیر مسؤلیت اجتماعی شرکت بر ریسک ورشکستگی

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 25-40

سید جمال هاشمی؛ فرزانه حیدرپور


افشای مسئولیت اجتماعی در عصر بحران مالی

دوره 6، شماره 22، تیر 1396، صفحه 70-81

جعفر لاریمی؛ محمد نوروزی؛ امید ایمانی خوشخو


مسئولیت اجتماعی و تاثیر آن بر اعتبار شرکت ها

دوره 4، شماره 16، دی 1395، صفحه 4-15

احمد احمد پور؛ مریم فرمانبردار