کلیدواژه‌ها = بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و ضعف مدیریتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

امیر غفوریان شاگردی؛ سید محمد وزیری؛ محمد سجاد غفوریان شاگردی


بررسی رابطه بین واگرایی عقاید سرمایه‌گذاران و نوسانات ویژه سهام در شرکت‌های پذیرفته ‌شده بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

مهدی خرم آبادی؛ داود یوسفوند؛ فرید مصافی


طراحی و اعتبار سنجی الگوی بررسی نقش سوگیری شناختی مدیران بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 27-44

بهاره جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ کیوان کاکابرایی


سیاست تقسیم سود در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی: مطالعه تجربی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 22، تیر 1396، صفحه 14-29

مصطفی کاظم نژاد؛ محمد حسین ستایش؛ محمد هادی حسینی صرانی؛ محمد تشکری جهرمی