کلیدواژه‌ها = عملکرد شرکت
تاثیر محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی محافظه کاری حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

مهدی بذرافشان کوجل؛ داود یوسفوند؛ قاسم رکابدار


بررسی رابطه بین چسبندگی موجودی‌ها و عملکرد شرکت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

سلمان بیک بشرویه؛ زهرا طاهری


بررسی رابطه بین چسبندگی موجودی‌ها و عملکرد شرکت‌ها

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 37-54

سلمان بیک بشرویه؛ زهرا طاهری


رابطه ساختار سرمایه و مالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 75-92

محسن حمیدیان؛ سیده مهسا حسینی ولشکلائی؛ علیرضا عباسی