کلیدواژه‌ها = مدیریت سود
بررسی پیامد تغییر طبقه‌ بندی هزینه‌ها بر عملکرد سهام پس از عرضه عمومی اولیه

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 65-88

یاسر شیرزادی؛ مهران متین فرد؛ محمد حسنی


راهکارهای اسلامی برای مدیریت سود

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 71-86

یحیی کامیبای؛ محسن حسن نتاج کردی


بررسی نظری اهمیت و دلایل گزارشگری کاهش ارزش داراییها

دوره 6، شماره 23، مهر 1396، صفحه 5-16

سید حسین سجادی؛ رحیم بنایی قدیم


تاثیرمدیریت سود بررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 44-57

فرزانه حیدرپور؛ مجید طاهروردی


مروری جامع بر مدیریت سود (بخش اول)

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 4-19

محسن دستگیر؛ سید احسان حسینی


جریان‌های نقد آزاد: اهمیت، کاربرد و نقش آن در مدیریت سود

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 30-43

محمد جواد شیخ؛ سعید لازمی چلک؛ سعید محمد نژاد


پیش بینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم گیری

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 110-123

پری چالاکی؛ مرتضی یوسفی


مدیریت سود، انگیزه‌ها و راه‌کارها

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 124-140

شهلا ابراهیمی؛ مهرداد ابراهیمی