نویسنده = فاطمه بسطامی
زمان‌بندی بالاترین قیمت 52 هفته و بازده مقطعی سهام

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 21-34

مریم دولو دولو؛ بهاره جوادیان وندی میاندوآب؛ فاطمه بسطامی