نویسنده = شهناز مشایخ
تعداد مقالات: 3
1. نقش بازی‌ها در آموزش حسابداری

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 17-32

شهناز مشایخ؛ حدیثه حاجی مرادخانی؛ روح اله خدابنده لو


2. صندوق های سرمایه گذاری غیرانتفاعی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 24-37

نهاله حیاتی؛ شهناز مشایخ


3. عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری: از تئوری تا عمل

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 74-91

شهناز مشایخ؛ سیده سمانه شاهرخی؛ نازنین بشیری منش