نویسنده = سلمان بیک بشرویه
بررسی رابطه بین چسبندگی موجودی‌ها و عملکرد شرکت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

سلمان بیک بشرویه؛ زهرا طاهری


بررسی رابطه بین چسبندگی موجودی‌ها و عملکرد شرکت‌ها

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 37-54

سلمان بیک بشرویه؛ زهرا طاهری