دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تیر 1399 
4. مروری بر ادبیات تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت

صفحه 51-66

محمد مهدی مومن زاده؛ محمد مرفوع؛ محمدهادی مومن زاده


5. اسناد خزانه اسلامی: ابزاری نوین در تأمین مالی

صفحه 67-82

سینا خردیار؛ مصطفی ملکی؛ عسکر پوررضا