دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1391 
3. جریان‌های نقد آزاد: اهمیت، کاربرد و نقش آن در مدیریت سود

صفحه 30-43

محمد جواد شیخ؛ سعید لازمی چلک؛ سعید محمد نژاد


5. چارچوب مفهومی حسابداری با نگرش اطلاعاتی

صفحه 64-83

فاطمه صراف؛ نازنین هاشمی؛ مسعود کاکا وند