دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1392 
1. ارمغان تئوری‌های دستوری حسابداری

صفحه 4-19

ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ زهرا طاهری


4. بررسی عوامل اثرگذار بر گرایش کارآفرینان به جوامع الکترونیکی

صفحه 48-63

مریم کاظمی تربقان؛ حسام الدین قاسمی؛ علیرضا دلیری