دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1396 
3. بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی

صفحه 39-52

فرزانه نصیرزاده؛ جواد اورادی؛ جواد رجبعلی زاده


5. فرضیه‌ها و پیامدهای تغییر حسابرس

صفحه 69-84

ابولقاسم مسیح آبادی؛ حجت اله آتشی گلستانی