نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی رومنجان، مجتبی کنترل های داخلی، حلقه پیوسته زنجیره گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 49-70]
 • احمدی لویه، افشین اثر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه، خالص جریانهای نقدی و ارزش بازار بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 35-48]
 • اسعدی، عبدالرضا معیارهای ارزیابی عملکرد در ساختارهای مختلف مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 61-76]
 • اسکو، وحید تقلب در صورت‌های مالی: نیاز به تغییر الگو به سمت حسابداری دادگاهی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 45-60]
 • اسماعیل بیگی، فروغ مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت بانکداری کشورهای مختلف جهان [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 19-34]
 • اسماعیلی، حسن بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) جهت افزایش سرعت و شفافیت درگزارشگری مالی شرکتها [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 53-62]
 • اصغری، مریم تاثیر توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه‌ها [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 31-44]
 • اعتمادی، حسین ارتباط ارزشی و اطلاعات حسابداری [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 5-16]

ب

 • بابایی، ساسان ارتباط ارزشی و اطلاعات حسابداری [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 5-16]
 • بادپا، بهروز مقایسه نقش صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود و صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش در اندازه‌گیری عملکرد استراتژیک [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 5-20]
 • بیات، مرتضی پاردایم‌های فکری حسابداری [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 47-60]
 • بینشیان، زهرا آیا حرفه حسابداری آمادگی پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 99-114]

پ

 • پرتوی، ناصر کنترل های داخلی، حلقه پیوسته زنجیره گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 49-70]
 • پورزمانی، زهرا تاثیر سرمایه در گردش بر سودآوری در کسب و کار [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 93-104]

ت

 • تابش، زهراه آیا حرفه حسابداری آمادگی پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 99-114]
 • تقی زاده، رضا تقلب و تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 5-18]

ث

 • ثنایی، غلامرضا اثر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه، خالص جریانهای نقدی و ارزش بازار بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 35-48]

ج

 • جهانشاد، آزیتا تاثیر سرمایه در گردش بر سودآوری در کسب و کار [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 93-104]

ح

خ

 • خاجوی، شکراله تقلب و تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 5-18]
 • خان زاده، محمد از ایزو تا کوزو: راهی که باید رفت [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 63-74]
 • خدابنده لو، روح اله نقش بازی‌ها در آموزش حسابداری [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 17-32]
 • خدامی پور، احمد مقایسه نقش صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود و صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش در اندازه‌گیری عملکرد استراتژیک [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 5-20]
 • خلیفه سلطانی، سیداحمد چارچوب پیش‌بینی‌ سود مدیریت [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 35-52]

د

 • دارابی، رویا اثر تعدیلی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه هزینه‌های نمایندگی و روابط سیاسی [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 91-104]

ر

 • رامشه، منیژه جایگاه عامل زمان در سلسله‌مراتب عوامل موثر بر اهرم [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 77-90]

ز

 • زیاری، رضا آیا حرفه حسابداری آمادگی پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 99-114]

س

 • سپاسی، سحر پاردایم‌های فکری حسابداری [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 47-60]

ش

 • شاه صاحبی، سید مصطفی اثر تعدیلی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه هزینه‌های نمایندگی و روابط سیاسی [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 91-104]
 • شعری آناقیز، صابر بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه‌کاری حسابداری [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 17-30]
 • شفیغ زاده، بهاره حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و پیامدهای آن [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 33-46]
 • شهسواری، معصومه مدیریت کیفیت جامع؛ حلقه ارتباط درون و بیرون سازمان [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 75-90]

ص

ط

 • طالب نیا، قدرت الله بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) جهت افزایش سرعت و شفافیت درگزارشگری مالی شرکتها [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 53-62]
 • طالبی نجف آبادی، عبدالحسین رابطه بین راهبرد کسب و کار، سیستم‌های کنترل مدیریتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 61-76]

ع

 • عباسی، ابراهیم مقایسه و تحلیل نسبت های مالی در شرکتها با تامین مالی درون و برون ترازنامه ای در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 21-34]
 • عرشیان نژاد، هادی تاثیر سرمایه در گردش بر سودآوری در کسب و کار [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 93-104]
 • عصری، جعفر درخت بد‌ اخلاقی حسابداری [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 87-98]

ف

 • فخاری، حسین تقلب در صورت‌های مالی: نیاز به تغییر الگو به سمت حسابداری دادگاهی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 45-60]
 • فرزاد، سروه بررسی رابطه بین عمق بازار و اختلاف بین قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 5-16]
 • فیل سرائی، مهدی تاثیر اصلاح استاندارد حسابداری شماره 16 "آثار تغییر در نرخ ارز" بر ارزش و حجم مبادلات سهام شرکت‏ها [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 91-112]

ک

 • کاشانی پور، محمد مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت بانکداری کشورهای مختلف جهان [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 19-34]
 • کاظم پور، مرتضی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت بانکداری کشورهای مختلف جهان [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 19-34]
 • کاظمیان، منا مدیریت کیفیت جامع؛ حلقه ارتباط درون و بیرون سازمان [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 75-90]
 • کامیبای، یحیی راهکارهای اسلامی برای مدیریت سود [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 71-86]

م

 • مخمل باف، احمد کنترل های داخلی، حلقه پیوسته زنجیره گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 49-70]
 • مرادی، مجید نقش فرهنگ سازمانی در انتخاب استراتژی های مالی توسط مدیران مالی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 77-92]
 • مشایخ، شهناز نقش بازی‌ها در آموزش حسابداری [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 17-32]
 • ملکیان، اسفندیار بررسی رابطه بین عمق بازار و اختلاف بین قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 5-16]
 • میر اشرفی، زهرا پاردایم‌های فکری حسابداری [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 47-60]

ن

 • نادری نورعینی، محمد مهدی از ایزو تا کوزو: راهی که باید رفت [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 63-74]
 • نایب محسنی، شیدا چارچوب پیش‌بینی‌ سود مدیریت [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 35-52]
 • نقی زاده، علی تاثیر اصلاح استاندارد حسابداری شماره 16 "آثار تغییر در نرخ ارز" بر ارزش و حجم مبادلات سهام شرکت‏ها [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 91-112]
 • نیکدل، محمود مقایسه و تحلیل نسبت های مالی در شرکتها با تامین مالی درون و برون ترازنامه ای در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 21-34]

و

 • وکیلی فرد، حمیدرضا اثر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه، خالص جریانهای نقدی و ارزش بازار بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 35-48]

ه

 • هاشمی، سید عباس تاثیر توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه‌ها [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 31-44]
 • همتی، حسن کنترل های داخلی، حلقه پیوسته زنجیره گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 49-70]