مروری بر ادبیات تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه علامه

2 ارشد حسابرسی علامه طباطبایی

3 کارشناس حسابداری

10.22034/iaas.2020.107566