ساختار نظام حسابداری حاکم بر بودجه‌بندی عملیاتی: چالش‌ها و اصلاحات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

10.22034/iaas.2014.103577

چکیده

تحولات عظیم در حسابداری و گزارشگری مالی باعث شده تا نظام بودجه­بندی کشورها تغییر کند. به کارگیری بودجه­بندی عملیاتی به جای بودجه­بندی سنتی از مهمترین این تغییرات می­باشد. بودجه­بندی عملیاتی به تغییر از ورودی به خروجی تاکید دارد و از اهداف اصلی آن تقویت کارایی تولید و تخصیص بهینه منابع عمومی است. سیستم حسابداری مورد استفاده در این نظام بودجه­بندی، حسابداری تعهدی مبتنی بر جریان منابع اقتصادی بوده و بر اندازه­گیری عملکرد و نهایتاً پاسخگویی مالی و عملیاتی تاکید دارد. اگرچه بودجه­بندی عملیاتی در تئوری آسان به نظر می­رسد ولی اجرای آن به دشواری صورت می­گیرد و چالش­ها و مشکلات زیادی را در پی دارد. با این وجود، بسیاری از کشورها در راستای اجرای این نوع بودجه­بندی دست به اصلاحات گسترده­ای زده­اند. نتایج نشان می­دهد که شالوده تمامی اصلاحات، تغییرات اساسی در ساختار نظام حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی است. رسالت این مقاله، بررسی اهمیت و نقش حسابداری در پیاده­سازی بودجه­بندی عملیاتی به عنوان یکی از کارا­ترین روش­های بودجه­بندی و شناسایی مشکلات و چالش­های ناشی از اجرای این نظام بودجه­بندی درکشور­های مختلف و نهایتاً در ایران است.

کلیدواژه‌ها