دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کیفیت سود: چالش بزرگ حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

سیدعلی واعظ؛ رحیم بنابی قدیم


مطالعه تطبیقی زکات واحد تجاری و قوانین و استانداردهای آن در کشورهای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

سیدعلی حسینی؛ فاطمه بابائی


بررسی رابطه بین حضور مدیران زن و سواد مالی آنها در پیشگیری از مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

نقی فاضلی؛ رعنا نیاکان


متن کاوی گزارش های حسابرسی و پیش بینی درماندگی مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

زهره حاجیها؛ محمدرضا صابری روچی


دارایی‌های سرمایه‌ای دولتی: رویکرد جامع عملی برای شناخت و گزارشگری دارایی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

غریبه اسماعیلی کیا


تقلب در صورت‌های مالی و تکنیک‌های نوین مورد استفاده جهت کشف آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

آسو بهرامی؛ ایرج نوروش؛ عباس راد؛ عطااله محمدی ملقرنی


نوسان‌پذیری بازار، تمایلات سرمایه گذاران و استراتژی مومنتوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

فاطمه صراف؛ شبنم هاشمی نژاد؛ گیتا سودی


رابطه بین افشای پایداری شرکت و ریسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

مهدیه علیشاهی بجستانی؛ سیداحمد خلیفه سلطانی