کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
تعداد مقالات: 9
2. بررسی عوامل مؤثر بر عدم دستکاری سود توسط مدیریت

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 59-74

عبدالکریم مقدم؛ احسان قدردان


5. بررسی حاکمیت شرکتی و پاسخگویی با تاکید بر آیات قرآن

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 66-85

فاطمه صراف؛ مهسا محمدی


6. تاثیرمدیریت سود بررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 44-57

فرزانه حیدرپور؛ مجید طاهروردی


7. ارائه مدلی تجربی برای پیاده‌سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 80-101

محمد علی باقرپور ولاشانی؛ مصطفی جهانبانی؛ سمیه ظفرزاده


9. مدیریت سود، انگیزه‌ها و راه‌کارها

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 124-140

شهلا ابراهیمی؛ مهرداد ابراهیمی