کلیدواژه‌ها = نظریه های چندگانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارادایم های پژوهش در حسابداری مدیریت

دوره 9، شماره 36، زمستان 1399، صفحه 63-84

مجید عظیمی یانچشمه؛ مهدی میرزائی