کلیدواژه‌ها = تحقیقات تجربی حسابداری مدیریت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل ناکامی تحقیقات تجربی در حسابداری مدیریت

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 58-69

احمد خدامی پور؛ سید رسول حسینی