کلیدواژه‌ها = پاسخگویی
تعداد مقالات: 3
1. افشای مسئولیت اجتماعی در عصر بحران مالی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 70-81

جعفر لاریمی؛ محمد نوروزی؛ امید ایمانی خوشخو


2. بررسی حاکمیت شرکتی و پاسخگویی با تاکید بر آیات قرآن

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 66-85

فاطمه صراف؛ مهسا محمدی


3. نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگویی در برابر افکار عمومی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 84-95

محمد محمدیان؛ زینب مهتری