کلیدواژه‌ها = حسابرسی مستمر
رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 13-28

علی ابراهیمی کردلر؛ امید آخوندی


گزارشگری مالی تحت وب

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 20-35

محمد جواد شیخ؛ ایمان حسن زاده