کلیدواژه‌ها = وابستگی اقتصادی
فرضیه‌ها و پیامدهای تغییر حسابرس

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 69-84

ابولقاسم مسیح آبادی؛ حجت اله آتشی گلستانی