کلیدواژه‌ها = مدیریت مالی بخش عمومی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مدیریت مالی نوین بخش عمومی: گذشته، حال و آینده

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 17-30

غلامرضا کردستانی؛ امیرهادی مهدوی مقدم