کلیدواژه‌ها = هزینه های نمایندگی
تعداد مقالات: 1
1. خصوصی سازی و آثار آن بر بازارهای مالی

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 4-19

ویدا مجتهدزاده؛ حمیده اثنی عشری