کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک
ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

زینب خلیل ارجمندی؛ مسعود طاهری نیا؛ اعظم احمدیان؛ احمد سرلک


ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 89-104

زینب خلیل ارجمندی؛ مسعود طاهری نیا؛ اعظم احمدیان؛ احمد سرلک


تأثیر مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان سود شرکت‌های بورسی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 53-70

فاطمه صراف؛ حسین روخ چکار؛ پارسا پرتوی


ارائه مدلی تجربی برای پیاده‌سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 80-101

محمد علی باقرپور ولاشانی؛ مصطفی جهانبانی؛ سمیه ظفرزاده