کلیدواژه‌ها = مدیریت سود
تعداد مقالات: 13
4. راهکارهای اسلامی برای مدیریت سود

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 71-86

یحیی کامیبای؛ محسن حسن نتاج کردی


5. بررسی نظری اهمیت و دلایل گزارشگری کاهش ارزش داراییها

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 5-16

سید حسین سجادی؛ رحیم بنایی قدیم


8. تاثیرمدیریت سود بررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 44-57

فرزانه حیدرپور؛ مجید طاهروردی


10. مروری جامع بر مدیریت سود (بخش اول)

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 4-19

محسن دستگیر؛ سید احسان حسینی


11. جریان‌های نقد آزاد: اهمیت، کاربرد و نقش آن در مدیریت سود

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 30-43

محمد جواد شیخ؛ سعید لازمی چلک؛ سعید محمد نژاد


12. پیش بینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم گیری

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 110-123

پری چالاکی؛ مرتضی یوسفی


13. مدیریت سود، انگیزه‌ها و راه‌کارها

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 124-140

شهلا ابراهیمی؛ مهرداد ابراهیمی