نویسنده = نسرین یوسف زاده
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 34-47

عبدالمهدی انصاری؛ نسرین یوسف زاده؛ زهرا زارع