نویسنده = محمد محمدیان
تعداد مقالات: 2
2. نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگویی در برابر افکار عمومی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 84-95

محمد محمدیان؛ زینب مهتری