نویسنده = پری چالاکی
تعداد مقالات: 2
1. حسابداری قضایی و نقش آن در پیشگیری و کشف تقلب

دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 44-57

پری چالاکی؛ بهمن قادری


2. پیش بینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم گیری

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 110-123

پری چالاکی؛ مرتضی یوسفی