نویسنده = محمد جواد شیخ
گزارشگری مالی تحت وب

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 20-35

محمد جواد شیخ؛ ایمان حسن زاده


جریان‌های نقد آزاد: اهمیت، کاربرد و نقش آن در مدیریت سود

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 30-43

محمد جواد شیخ؛ سعید لازمی چلک؛ سعید محمد نژاد