نویسنده = سیداحمد خلیفه سلطانی
تعداد مقالات: 1
1. چارچوب پیش‌بینی‌ سود مدیریت

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 35-52

سیداحمد خلیفه سلطانی؛ شیدا نایب محسنی