نویسنده = هادی عرشیان نژاد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سرمایه در گردش بر سودآوری در کسب و کار

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 93-104

هادی عرشیان نژاد؛ زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد