نویسنده = عبدالله پاکدل
تعداد مقالات: 3
1. مرورکلی بر چارچوب‌های کنونی گزارشگری مالی

دوره 9، شماره 33، بهار 1399، صفحه 114-128

عبدالله پاکدل؛ محمد ارمغان


2. بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 85-96

هوشنگ صدیقی؛ عبدالله پاکدل


3. مروری برادبیات سرمایه فکری

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 64-81

عبدالله پاکدل؛ عباسعلی دریایی